Ogłoszenia

Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych

W dniu 16 października 2018 r. w Naszej Szkole odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Swoją obecnością zaszczycili nas:

Pan Nowakowski Jakub Przewodniczący Koła Żołnierzy AK Batalionu „Zośka”;

Pani Ogińska Daniela – żołnierz AK, ps. „PSZCZOŁA”;

Pani Niedbalska Ludmiła harcerz SZARYCH SZEREGÓW;

Pań Tadeusz Siek harcerz SZARYCH SZEREGÓW;

Pan Jarosław Karcz Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy;

Pan Marcin Kluś Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy;

Pani Anna Rupieta Inspektor Wydziału Oświaty i Wychowania Praga – Południe;

Pani  Ewa Ornat Dyrektor Przedszkola nr 177 „Bajkowe Przedszkole”;

W zastępstwie   Dyrektor Przedszkola nr 179 pani Jolanty Kostko przybyła Pani wice Dyrektor mgr Jolanta Mizerska;

Pani Dorota Skolimowska Dyrektor Przedszkola nr 57 ul. Pustelnicka;

Pan Dariusz Andrzej Kujawa – Prezes Zarządu Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska”;

Pani Małgorzata Ściślewska-Kotarska – Przewodnicząca Rady Rodziców;

Pań Michał Brylski- członek zarządu Rady Osiedla „GOCŁAW”;

Rodzice uczniów klas pierwszych, pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni Naszej Szkoły, a przede wszystkim uczniowie klas pierwszych – główni bohaterowie tej uroczystości.

Prowadzącymi uroczystość byli przewodnicząca i zastępca Samorządu Uczniowskiego klas 4-5: Alicja F. (5f) oraz Bartosz K. (5a).

Najważniejszym elementem spotkania była uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Do uczniów klas pierwszych ciepłe i serdeczne słowa skierowali przedstawiciele samorządu uczniowskiego.

Następnie uczniowie klas pierwszych powtarzali za p. dyrektor Marzeną Żak słowa ślubowania –roty, którą również wypowiadają podczas ślubowania uczniowie LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Batalionu „Zośka” w Warszawie.

 

Rota ślubowania:

Ja, uczeń Szkoły Podstawowej nr 163 im. Batalionu „Zośka” w dniu przyjęcia
w poczet społeczności szkolnej

ślubuję :

– poszerzać swoją wiedzę dla dobra własnego i innych ludzi,

ślubuję,

– rzetelnie wypełniać powierzone mi obowiązki,

ślubuję,

– szanować uczucia i godność innych ludzi,

ślubuję,

– przestrzegać Statutu Szkoły,

ślubuję,

– godnie reprezentować Szkołę,

ślubuję,

– w swoim życiu wzorować się na pięknych postawach ludzi patronujących Naszej Szkole,

ślubuję,

– swoją nauką i pracą służyć Ojczyźnie i innym ludziom,

ślubuję.

 

Po pasowaniu wylosowani uczniowie otrzymali legitymacje uczniowskie z rąk Naszych Gości.

 W części artystycznej uczniowie klas pierwszych zaprezentowali wiersz „Kto Ty jesteś” oraz zaśpiewali dwie piosenki – za wykonanie otrzymywali punkty od komisji powołanej spośród gości. Każda osoba z komisji przyznawała za każdym razem maksymalną liczbę punktów!

Następnie uczniowie klasy 6c, pod czujnym okiem swojej wychowawczyni Jadwigi Żukowskiej, wykonali układ choreograficzny, którym w ubiegłym roku szkolnym wywalczyli I miejsce w szkolnym Konkursie Dyrektora.

Uroczystość zakończył występ taneczny uczennicy klasy 6c – Sofii K., która wraz z partnerem zatańczyła pięknego walca.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim gościom przybyłym na tę ważną dla nas  uroczystość. To Państwa obecność podkreśliła wagę tego wydarzenia, które
na zawsze zapisze się na kartach historii Naszej Szkoły!

Nad przygotowaniem uroczystości pracowali: p. Anna Sienica – wicedyrektor, p. Anna Duda – kierownik świetlicy z nauczycielami świetlicy, p. Iza Szczepańska – kierownik gospodarczy, wychowawczynie klas pierwszych, panie: Aneta Jonio, Wioletta Zielińska, Urszula Mistewicz, Marta Lindebny, p. Jadwiga Żukowska z uczniami z klasy 6d, p. Grzegorz Krakowiak (zdjęcia, kronika multimedialna szkoły) Sofii K. – uczennica klasy 6d, p. Rafał Marcinkowski z uczniami z pocztu sztandarowego, p. Aleksandra Szayer, p. Marek Dymitrowski z zespołem, p. Teresa Spychalska z zespołem, p. JacekfMistewicz, cały zespół pracowników niepedagogicznych oraz Rodzice – dziękujemy za słodki akcent.

Wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tej uroczystości składam serdeczne podziękowania.

Marzena Żak (dyrektor szkoły)