Ogłoszenia

Gry i zabawy matematyczne

Gry i zabawy matematyczne z tabliczką mnożenia

bezpłatne warsztaty dla RODZICÓW DZIECI  kl. IV-VIII

 Jeśli Chcą Państwo, aby Wasze dziecko:

– utrwaliło tabliczkę mnożenia,

– bawiło się i jednocześnie uczyło,

hartowało odporność emocjonalną,

rozwijało zdolności do wysiłku umysłowego,

atrakcyjnie spędzało czas z rodzicami

Zapraszam rodziców

 17 XI 2018 roku o godz. 10.00

Zapisy  na warsztaty przyjmuje  sekretariat

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 16

Siennicka 40

Tel. 22 – 610 21 32

Prowadzący warsztaty:   mgr Joanna Awdziewicz