Ogłoszenia

Informacja dotycząca funkcjonowania systemu ostrzegania o zagrożeniach za pomocą SMS-ów zwanych „Alert RCB”

Kuratorium Oświaty
w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

IPR.0344.235.2018.JW Warszawa, dn. 11 grudnia 2018 r.
Dyrektorzy szkół z terenu
województwa mazowieckiego,

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że Ośrodek Rozwoju Edukacji w dniu 24 września 2018 r. podpisał porozumienie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w sprawie współpracy w celu podnoszenia świadomości wśród dzieci i młodzieży o funkcjonowaniu systemu ostrzegania o zagrożeniach za pomocą SMS-ów zwanych „Alert RCB”.
Podjęta inicjatywa ma charakter edukacyjny a scenariusze zajęć z uczniami dotyczące „Alertu RCB” dostępne są na stronie internetowej www.ore.edu.pl.
Dodatkowo Wydział Wychowania i Profilaktyki ORE zaplanował szkolenie e-learningowe dla nauczycieli. Zapisy na szkolenie prowadzone są przez stronę internetową www.szkolenia.ore.edu.pl.
Więcej informacji na temat Alertu RCB znajduje się na stronie internetowej www.rcb.gov.pl.
Zachęcam do skorzystania z oferty edukacyjnej Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Z poważaniem
MAZOWIECKI
WICEKURATOR OŚWIATY
/-/
Dorota Skrzypek