Ogłoszenia

Opłatek dyrektorów szkół

19 grudnia w sali konferencyjnej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Grochowskiej 262 odbyło się spotkanie wigilijne z dyrektorami przedszkoli, szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Praga-Południe.

Honory gospodarzy pełnili: odpowiedzialny za oświatę zastępca burmistrza Jarosław Karcz, dyrektor DBFO Robert Sagan oraz Marzenna Adamiak, naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Praga-Południe. Obecni byli radni dzielnicy Praga-Południe i przedstawiciele związków zawodowych.

W miłej atmosferze złożono sobie życzenia, przede wszystkim wzrostu płac, spokoju i pomocy dzielnicy podczas wrześniowej kumulacji roczników. Piękne kolędy śpiewały dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 163.

df

df

df