Ogłoszenia

PODZIĘKOWANIA

Z przyjemnością informujemy, że w akcji UNICEF „Wszystkie kolory świata”

zebraliśmy kwotę 1820 złotych.

 Suma ta pozwoli na zaszczepienie 182 dzieci w Afryce i Azji.

Wszystkim zaangażowanym w akcję składamy najserdeczniejsze podziękowania:

– uczniom, którzy wykonali i przynieśli lalki (zostało zrobionych 60 sztuk i wszystkie zostały sprzedane),

– rodzicom, którzy je kupili,

– nauczycielom, którzy zachęcali do wzięcia udziału w akcji,

– Samorządowi Uczniowskiemu, który pomagał w sprzedaży lalek

TO WIELKI SUKCES NASZEJ SZKOŁY!!!!!