Ogłoszenia

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W  imieniu Urzędu Dzielnicy Praga Północ jako współorganizator zapraszamy wszystkich do udziału w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych na terenie Pragi Północ.

Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury od wielu lat organizuje na terenie warszawskiej  Pragi – Przejście Szlakiem Miejsc Kaźni Żołnierzy Wyklętych. Wydarzenie ma charakter edukacyjny i jest skierowane głównie do dzieci i młodzieży szkolnej. Udział historyka z IPN gwarantuje wiarygodny przekaz historyczny.
W tym roku wydarzenie przygotowywane jest w ramach organizowanych przez Urząd Dzielnicy Praga Północ uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury jako współorganizator, zorganizuje Przejście Szlakiem Miejsc Kaźni Żołnierzy Wyklętych oraz przedstawi inscenizację,  epizod przedstawiający walki Żołnierzy Podziemia Antykomunistycznego.

Plan wydarzenia:

Przejście szlakiem miejsc kaźni Żołnierzy Wyklętych 

 1. Zbiórka i rozpoczęcie uroczystości godzina 14.15
  tablica pamiątkowa Sierakowskiego 9
 2. 14:30 – 14:40
  Sierakowskiego 7,  ( dawna siedziba NKWD  1944 – 1946 , a następnie Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego  1946 – 1954)
 3. 14:50 – 15:00
  Jagiellońska 38,  (Siedziba Trybunału Wojennego Armii Czerwonej )
 4. 15:05 – 15:10
  Cyryla i Metodego 4 (dawniej Miejski Urząd Bezpieczeństwa Publicznego Warszawa-Praga; ostatecznie Urząd Bezpieczeństwa Publicznego na M.St. Warszawę)
 5. 15:30 – 15:40
  Namysłowska (Pomnik ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach w latach 1944-1956)
 6. 15:50 – 16:00
  11 Listopada 68 (Wojskowy Trybunał Wojenny)
 7. 16:10 – 16:15
  Strzelecka 8 (dawna Kwatera Główna NKWD w Polsce następnie WUBP)
 8. 16:15
  inscenizacja historyczna przy ul. Strzeleckiej 8

16.30 Główne uroczystości upamiętniające Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych na Pradze Północ ul. Strzelecka 8

18.00 Uroczysta Msza Święta –  Katedra Św. Michała Archanioła i Św. Floriana Męczennika,  Warszawa, ul. Floriańska 3

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

Sławomir Wojdat tel. 661594207 e-mai. woj.slawek1807@gmail.com