Ogłoszenia

INTEGRACJA SENSORYCZNA WE WSPOMAGANIU ROZWOJU DZIECKA

PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 213 W WARSZAWIE
SERDECZNIE ZAPRASZA RODZICÓW, NAUCZYCIELI ORAZ TERAPEUTÓW
 DO UDZIAŁU W KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ
 INTEGRACJA SENSORYCZNA WE WSPOMAGANIU ROZWOJU DZIECKA
 KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ DNIA 20.03.2019
W URZĘDZIE DZIELNICY URSYNÓW M.ST. WARSZAWY
Zgłoszenie udziału: 
Zgłoszenia chęci uczestnictwa w Konferencji proszę przesyłać do 18.03.2019 r. na adres:
konferencja.ps213@wp.pl
podając:
  • imię i nazwisko;
  • rodzic/terapeuta  – specjalista/nauczyciel: szkoła, przedszkole, PPP.
Honorowy patronat nad konferencją sprawują:
Burmistrz Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej – SI
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
Komitet Naukowy:
             mgr  Jolanta Kazanowska (Prezes Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej – SI)
dr Agnieszka Dłużniewska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
              dr Kamil Kuracki (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
Komitet Organizacyjny: 
mgr Michał Kopiczyński  (Przedszkole Specjalne nr 213 w Warszawie)
mgr Marta Illukiewicz (Przedszkole Specjalne nr 213 w Warszawie)
mgr Bogumiła Kuracka (Przedszkole Specjalne nr 213 w Warszawie)
mgr Agnieszka Kudyniuk ( Przedszkole Specjalne nr 213 w Warszawie)
Miejsce i termin konferencji:
Urząd dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Aleja Komisji Edukacji Narodowej 61 (stacja metra Imielin),sala konferencyjna
20 marca 2019r., godz. 12.30-16.30
Cele konferencji:
 popularyzacja wiedzy z zakresu teorii i praktyki integracji sensorycznej
 wymiana doświadczeń związanych z pracą terapeutyczną metodą integracji sensorycznej
 prezentacja działań dotyczących możliwości stymulacji zmysłowej dziecka w warunkach szkolnych               i domowych
 wsparcie informacyjne dla rodziców, nauczycieli oraz terapeutów pracujących na co dzień z dziećmi                z zaburzeniami integracji sensorycznej
Informacja o przyjęciu zgłoszenia zostanie przekazana w oddzielnym e-mailu. Szczegółowy program konferencji będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora www.ps213.szkolna.net od dnia 07.03.2019 r.
Serdecznie Zapraszamy. 
Komitet Naukowo-Organizacyjny