Ogłoszenia

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2019/2020

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507), tj. 528 zł.

Wypełnione wnioski uprzejmie prosimy składać do dnia 13 września do gabinetu pedagoga w odpowiednich budynkach: Osiecka i Tarnowiecka