Ogłoszenia

Działamy razem!

NAKRĘĆ SIĘ NA POMAGANIE WSPÓLNIE MOŻEMY WIELE
ZBIERAJ NAKRĘTKI DLA CZARKA

Nazywam się Czarek i urodziłem się z wadą genetyczną Trisomią 21, w promocji dostałem 1 extra gen.
Przede mną bardzo wiele wyzwań i starań by być sprawnym i choć odrobinę dorównać rówieśnikom.
Wymaga to częstych badań, wizyt lekarskich, zajęć z neurologopedą oraz rehabilitacji przez całe życie.
Dzięki Waszemu wsparciu będę miał możliwość konsultacji lekarskich oraz uczestnictwa w turnusach
rehabilitacyjnych. Te pomoce wspomogą mój rozwój oraz sprawność.


JAK PRZEKAZAĆ 1%
Wypełniając zeznanie PIT, podatnik musi obliczyć podatek należny wobec Urzędu
Skarbowego.
W rubryce WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ
ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) należy:
• Wpisać numer KRS: 0000270809
• Obliczyć kwotę 1%
W rubryce INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE (bardzo ważne!) należy:
• Wpisać nazwisko oraz numer członkowski nadany przez Fundację–Dzięsław, 10722

DAROWIZNA
Tytuł przelewu: Dzięsław, 10722
numery rachunku: 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

Dane odbiorcy:
Fundacja AVALON –
Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym
ul. Michała Kajki 80/82/1
04-620 Warszawa, Polska

Bank odbiorcy:
BNP Paribas Bank Polska SA
Oddział w Warszawie
ul. Grzybowska 4
00-131 Warszawa