Ogłoszenia

Serdecznie dziękujemy Społecznemu Instytutowi Wydawniczemu

ZNAK sp. z o. o. za przekazanie kilkudziesięciu książek na rzecz biblioteki szkolnej

przy ul. Tarnowieckiej 4.