Ogłoszenia

Projekt unijny dla klas I-VI z zakresu otyłości i wad postawy

Zaproszenie do udziału w projekcie adresowanym do uczniów klas I-VI
w zakresie przeciwdziałania otyłości

Serdecznie zapraszamy do udziału w „Regionalnym programie zdrowotnym w zakresie otyłości dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych z województwa mazowieckiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020. Realizatorem projektu jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie.

Projekt jest adresowany do dzieci z klas I-VI z podejrzeniem lub stwierdzoną otyłością, będących uczniami szkół położonych na terenie woj. mazowieckiego.
Rekrutacja do projektu rozpocznie się w listopadzie 2019 roku.

Rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłaszać udział dzieci w projekcie:

 1. Poprzez wypełnienie on-line formularza rekrutacyjnego na stronie www.coms.pl/projekty-unijne.
 2. Bezpośrednio składając dokumenty aplikacyjne w biurze projektu – SPZOZ COMS w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 63a, piętro -1, Sekretariat, pok. 24, godz. 8:00-15:00.
 3. Przesyłając skany oryginalnych, podpisanych dokumentów na adres e-mail: projekty@coms.pl, z dopiskiem „rekrutacja b284”.
 4. Wysyłając wypełnione dokumenty aplikacyjne pocztą tradycyjną na adres: SPZOZ Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej, 02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 63a z dopiskiem „rekrutacja b284”.

Na komplet dokumentów aplikacyjnych składają się:

 1. Formularz rekrutacyjny.
 2. Posiadana dokumentacja medyczna – jeśli stwierdzono otyłość.
 3. Orzeczenie o niepełnosprawności – jeśli dotyczy.

Dokumenty aplikacyjne oraz regulamin uczestnictwa dostępne są do pobrania:

 1. Ze strony internetowej: (do pobrania na stronie http://www.coms.pl/projekty-unijne/otylosc/do-pobrania-otylosc)
 2. W biurze projektu zlokalizowanym w SPZOZ COMS w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 63A (sekretariat, piętro -1, pok. 24)

Przyjmowane będą wyłącznie prawidłowo wypełnione formularze uczestnictwa. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 885 557 585, e-mail: projekty@coms.pl


Zaproszenie do udziału w projekcie adresowanym do uczniów klas I-VI
w zakresie przeciwdziałania wadom postawy

Serdecznie zapraszamy do udziału w „Regionalnym programie zdrowotnym w zakresie wad postawy dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych z województwa mazowieckiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020. Realizatorem projektu jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie.

Projekt jest adresowany do dzieci z klas I-VI z podejrzeniem lub stwierdzoną wadą kręgosłupa, będących uczniami szkół położonych na terenie woj. mazowieckiego.
Rekrutacja do projektu rozpocznie się w listopadzie 2019 roku.

Rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłaszać udział dzieci w projekcie:

 1. Poprzez wypełnienie on-line formularza rekrutacyjnego na stronie www.coms.pl/projekty-unijne.
 2. Bezpośrednio składając dokumenty aplikacyjne w biurze projektu – SPZOZ COMS w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 63a, piętro -1, Sekretariat, pok. 24, godz. 8:00-15:00.
 3. Przesyłając skany oryginalnych, podpisanych dokumentów na adres e-mail: projekty@coms.pl, z dopiskiem „rekrutacja b235”.
 4. Wysyłając wypełnione dokumenty aplikacyjne pocztą tradycyjną na adres: SPZOZ Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej, 02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 63a z dopiskiem „rekrutacja b235”.

Na komplet dokumentów aplikacyjnych składają się:

 1. Formularz rekrutacyjny.
 2. Posiadana dokumentacja medyczna – jeśli stwierdzono wadę kręgosłupa.
 3. Orzeczenie o niepełnosprawności – jeśli dotyczy.

Dokumenty aplikacyjne oraz regulamin uczestnictwa dostępne są do pobrania:

 1. Ze strony internetowej: (do pobrania na stronie http://www.coms.pl/projekty-unijne/wady-postawy/do-pobrania)
 2. W biurze projektu zlokalizowanym w SPZOZ COMS w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 63A (sekretariat, piętro -1, pok. 24)

Przyjmowane będą wyłącznie prawidłowo wypełnione formularze uczestnictwa. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 885 557 585, e-mail: projekty@coms.pl