Wycieczki

28 i 29 listopada w pięknej scenerii Pałacu w Jabłonnie, pod okiem wykładowcy akademickiego ds. protokołu dyplomatycznego i savoir-vivre, klasy szóste odbyły lekcję dobrych obyczajów. Podczas wizyty w pałacu zapoznaliśmy się z zasadami dobrych manier – nie tylko przy stole, a także zwróciliśmy uwagę na istotę i wagę wzajemnego szacunku. Nasze spo tkanie zakończyliśmy uroczystym obiadem, podczas którego mieliśmy okazję zademonstrować nowo nabyte umiejętności.