Ogłoszenia

07.01.2020 roku w uroczystościach przed tablicą upamiętniającą „Anodę”- Jana Rodowicza wzięli udział uczniowie klas 8 Szkoły Podstawowej nr 163 im.Batalionu „Zośka” wraz z Panią Dyrektor Marzeną Żak i opiekunem Norbertem Fulko.
Podczas obchodów wiceminister sprawiedliwości mówił,że sprawcy śmierci Jana Rodowicza nie zostali ukarani.
Przełomowym momentem było przemówienie Jana Nowakowskiego- pseudonim „Tomek” z batalionu „Zośka”, który przypomniał, m.in. okoliczności aresztowania”Anody” oraz Anny Jakubowskiej -pseudonim „Paulinka”, która zwróciła się do zebranej młodzieży, by dbała o historię Polski.