Ogłoszenia

HARMONOGRAM WYDAWANIA ŚWIADECTW

26 czerwca 2020 r.

KLASY I – III  (BUDYNEK OSIECKA)

  • NAUCZYCIELE WYDAJĄ UCZNIOM ŚWIADECTWA PRZY WYZNACZONYCH WEJŚCIACH;
  • UCZNIOWIE NIE WCHODZĄ DO SAL LEKCYJNYCH ;
  • UCZNIOWIE WCHODZĄ DO SZKOŁY POJEDYNCZO, Z ZACHOWANIEM CO NAJMNIEJ 1,5 M DYSTANSU,   W MASECZKACH
Wejście główne Wejście od sali gimnastycznej Wejście od warsztatu samochodowego
8:00-8:45 1A 1B 1C
Diana Szwagrzak Katarzyna Sęk Marzena Bartoszcze
9:10-9:55 1D 1E 2D
Urszula Łazicka Magdalena Zalewska Marta Lindebny
10:10-10:55 3D 2A 2C
Urszula Łazicka Dominika Kisielińska-Łojszczyk Urszula Mistewicz
11:10-11:55 2E 2B 3B
Krystyna Bęben Wioletta Zielińska Beata Truszkowska
12:10-12:55 3C 3A
Ewa Waszczuk Katarzyna Kowalska

KLASY IV – VIII – 26.06.2020 R.

 (BUDYNEK TARNOWIECKA)

  • NAUCZYCIELE WYDAJĄ UCZNIOM ŚWIADECTWA PRZY WYZNACZONYCH WEJŚCIACH
  • UCZNIOWIE KLAS IV – VII NIE WCHODZĄ DO SAL LEKCYJNYCH
  • UCZNIOWIE WCHODZĄ DO SZKOŁY POJEDYNCZO, Z ZACHOWANIEM CO NAJMNIEJ 1,5 M DYSTANSU,  W MASECZKACH
Wejście główne Wejście od patio Wejście od boiska
8:00-8:45 4A KLASA 8A WCHODZI NA SALĘ GIMNASTYCZNĄ (w godz. 8:30 – 9:00) KLASA 8B WCHODZI NA SALĘ GIMNASTYCZNĄ (w godz. 8:30 – 9:00)
Katarzyna Siecińska
9:10-9:55 5A 5B 5C
Martyna Kaniewska Agnieszka Kondracka Andrzelika Bielida
10:10-10:55 5D 5F 6A
Michał Jarka/Tomasz Suwiński Wanda Piotrowska Małgorzata Mielcarz
11:10-11:55 6B 6D 6E
Renata Ziarek Joanna Gałan Agnieszka Krakowiak
12:10-12:55 6F 7A 7B
Grzegorz Krakowiak Krzysztof Bogucki Beata Kurgan
13:10-13:55 7C 7D
Anna Sochacka Katarzyna Ludwiniak