Ogłoszenia

1 WRZEŚNIA 2020 kl I-III & IV-VIII

ORGANIZACJA PRACY KLAS 1-3
1 WRZEŚNIA 2020
(WTOREK)


UCZNIOWIE KLAS III

 1. Uczniowie wchodzą do Szkoły wyłącznie przez szatnię.
 2. Rodzice uczniów nie wchodzą do szkoły.
 3. W godzinach od 7.30 do 8.00 uczniowie schodzą się i po wejściu do Szkoły od razu udają się do swojej sali:
  • 3A-sala 102
  • 3B-sala 14
  • 3C-sala 12
  • 3D-sala 103
  • 3E-sala 21
 4. Spotkanie z wychowawcą, we wskazanej sali, trwa od 8.00 do 9.00
 5. Od godziny 9.00 do 9.30 uczniowie zostają przez wychowawcę odprowadzeni do szkolnej świetlicy lub do szatni.
 6. Rodzice oczekują na dzieci przy wyjściu przez szatnię.

WAŻNE!

Uczniowie, którzy mogą samodzielnie wyjść ze Szkoły, muszą posiadać stosowną informację -zgodę rodziców ( w formie pisemnej) z czytelnym podpisem rodzica/opiekuna prawnego.
W przypadku braku zgody-uczniowie zostaną skierowani do szkolnej świetlicy.


UCZNIOWIE KLAS II

 1. Uczniowie wchodzą do Szkoły wyłącznie wejściem głównym.
 2. Rodzice uczniów nie wchodzą do szkoły.
 3. W godzinach od 9.00 do 9.30 uczniowie schodzą się i po wejściu do Szkoły od razu udają się do swojej sali:
  • 2A-sala 202
  • 2B-sala 203
  • 2C-sala 204
  • 2D-sala 105(I piętro)
  • 2E-sala 206
 4. Spotkanie z wychowawcą , we wskazanej sali, trwa od 9.30 do 10.30
 5. Od godziny 10.30 do 11.00 uczniowie zostają przez wychowawcę odprowadzeni do szkolnej świetlicy lub do szatni.
 6. Rodzice oczekują na dzieci przy wyjściu przez szatnię.

WAŻNE!
Uczniowie, którzy mogą samodzielnie wyjść ze Szkoły, muszą posiadać stosowną informację -zgodę rodziców ( w formie pisemnej) z czytelnym podpisem rodzica/opiekuna prawnego.
W przypadku braku zgody-uczniowie zostaną skierowani do szkolnej świetlicy.


UCZNIOWIE KLAS I

 1. Rodzice podprowadzają dzieci do Szkoły w  godzinach 11.00 do 11.15, do wyszczególnionych wejść, zgodnie z następującym harmonogramem:
  • 1A-wejście przez szatnię
  • 1B-wejście od strony placu zabaw
  • 1C-wejście przy sali gimnastycznej
  • 1D-wejście główne
 2. Rodzice nie wchodzą do szkoły.
 3. Wychowawcy oczekują na uczniów przy wyszczególnionych wejściach.
 4. Spotkanie z wychowawcą odbędzie się od 11.15 do 12.15.
 5. Po spotkaniu uczniowie zostaną odprowadzeni, przez wychowawcę, do rodziców, którzy oczekują na dzieci przy wejściach do szkoły (jak w punkcie nr 1).
 6. Uczeń, którego rodziców nie będzie ( po godzinie 12.15) w wyznaczonym miejscu( wejścia do szkoły-zgodnie z punktem nr 1), zostanie zaprowadzony do klubu „Zośka”( sala przy szatni).

Szczegółowa organizacja dnia 1.09.2020 r.


budynek przy ul. Tarnowieckiej 4
klasy IV – VIII
Wychowawca czeka na uczniów w wyznaczonej sali lekcyjnej
Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym.
Po wejściu do szkoły kierują się do szatni.
Przydzielony do klasy dodatkowy nauczyciel, przy boksie danej klasy, kieruje uczniów do wyznaczonej sali lekcyjnej, następnie towarzyszy wychowawcy podczas spotkania z klasą wspierając go w prowadzeniu spotkania z uczniami
klasa  / Nr sali /  Wychowawca /  Dodatkowy nauczyciel
4a / 107 / Rzeczkowska Marta / Pająk Diana
4b / 208 / Kłosowska Elżbieta / Chalhoub Anna
4c / 205 / Kruhlianytsia Iryna / Fulko Norbert
4d / 111 / Bednarczyk Karol / Kordel-Karbowska Marta
5a / 213 / Siecińska Katarzyna / Sawuła Aleksandra
6a / 102 / Kaniewska Martyna / Krupa Katarzyna
6b / 103 / Kondracka Agnieszka / Ksiądz Korzenecki
6c / 211 / Bielida Andrzelika/ Suwiński Tomasz
6d / 104 / Jarka Michał / Aleksandrowicz Jolanta
6f / 202 / Piotrowska Wanda / Twardowska Ewa
7a / 105 / Mielcarz Małgorzata / Juszczak Monika
7b / 203 / Ziarek Renata / Juszczak Monika
7d / 207 / Gałan Joanna / Betlińska Żaneta
7e / 204 / Krakowiak Agnieszka / Betlińska Żaneta
7f / 110 / Krakowiak Grzegorz / Millen Anna
8a / 219 / Bogucki Krzysztof / Masiak Joanna
8b / 201 / Kurgan Beata / Masiak Joanna
8c / 218 / Sochacka Anna / Bocheńska Martyna
8d / 108 / Orłowska Agnieszka / Bocheńska Martyna
UCZNIOWIE WCHODZĄ DO SZKOŁY WEJŚCIEM GŁÓWNYM
WYCHODZĄ ZE SZKOŁY WYJŚCIEM PRZEZ PATIO
NA TEREN SZKOŁY WCHODZĄ TYLKO UCZNIOWIE !!!
Kl. VIII
8:00 – 8:30 – uczniowie klas ósmych schodzą się do wyznaczonych sal lekcyjnych, GDZIE CZEKA NA NICH WYCHOWAWCA (uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym). Wyznaczony w tabeli dodatkowy nauczyciel, stoi przy boksie i kieruje uczniów do przydzielonej sali lekcyjnej.
8:30 – 10:00 – spotkanie z wychowawcą + wyznaczonym nauczycielem
10:00 – nauczyciele sprowadzają klasę do wyjścia (uczniowie opuszczają szkołę wyjściem przez patio) – NAUCZYCIELE MONITORUJĄ WYCHODZENIE UCZNIÓW DBAJĄC, BY UCZNIOWIE KLAS NIE MIESZALI SIĘ – ZACHOWUJEMY ODSTĘP MIĘDZY KLASAMI
Kl. VII
8:30 – 9:00 – uczniowie klas siódmych schodzą się do wyznaczonych sal lekcyjnych, GDZIE CZEKA NA NICH WYCHOWAWCA (uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym). Wyznaczony w tabeli dodatkowy nauczyciel, stoi przy boksie i kieruje uczniów do przydzielonej sali lekcyjnej.
9:00 – 10:30 – spotkanie z wychowawcą + wyznaczonym nauczycielem
10:30 – nauczyciele sprowadzają klasę do wyjścia (uczniowie opuszczają szkołę wyjściem przez patio) – NAUCZYCIELE MONITORUJĄ WYCHODZENIE UCZNIÓW DBAJĄC, BY UCZNIOWIE KLAS NIE MIESZALI SIĘ – ZACHOWUJEMY ODSTĘP MIĘDZY KLASAMI
Kl. VI
9:00 – 9:30 – uczniowie klas szóstych schodzą się do wyznaczonych sal lekcyjnych, GDZIE CZEKA NA NICH WYCHOWAWCA (uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym). Wyznaczony w tabeli dodatkowy nauczyciel, stoi przy boksie i kieruje uczniów do przydzielonej sali lekcyjnej.
9:30 – 11:00 – spotkanie z wychowawcą + wyznaczonym nauczycielem
11:00 – nauczyciele sprowadzają klasę do wyjścia (uczniowie opuszczają szkołę wyjściem przez patio) – NAUCZYCIELE MONITORUJĄ WYCHODZENIE UCZNIÓW DBAJĄC, BY UCZNIOWIE KLAS NIE MIESZALI SIĘ – ZACHOWUJEMY ODSTĘP MIĘDZY KLASAMI
Kl. V
9:30 – 10:00 – uczniowie klasy piątej schodzą się do wyznaczonej sali lekcyjnej, GDZIE CZEKA NA NICH WYCHOWAWCA (uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym). Wyznaczony w tabeli dodatkowy nauczyciel, stoi przy boksie i kieruje uczniów do przydzielonej sali lekcyjnej.
10:00 – 11:30 – spotkanie z wychowawcą + wyznaczonym nauczycielem
11:30 – nauczyciele sprowadzają klasę do wyjścia (uczniowie opuszczają szkołę wyjściem przez patio) – NAUCZYCIELE MONITORUJĄ WYCHODZENIE UCZNIÓW DBAJĄC, BY UCZNIOWIE KLAS NIE MIESZALI SIĘ – ZACHOWUJEMY ODSTĘP MIĘDZY KLASAMI
Kl. IV
10:00 – 10:30 – uczniowie klas czwartych schodzą się do wyznaczonych sal lekcyjnych, GDZIE CZEKA NA NICH WYCHOWAWCA (uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym). Wyznaczony w tabeli dodatkowy nauczyciel, stoi przy boksie i kieruje uczniów do przydzielonej sali lekcyjnej.
10:30 – 12:30 – spotkanie z wychowawcą + wyznaczonym nauczycielem (WYCHOWAWCY OPROWADZAJĄ UCZNIÓW PO SZKOLE)
12:30 – nauczyciele sprowadzają klasę do wyjścia (uczniowie opuszczają szkołę wyjściem przez patio) – NAUCZYCIELE MONITORUJĄ WYCHODZENIE UCZNIÓW DBAJĄC, BY UCZNIOWIE KLAS NIE MIESZALI SIĘ – ZACHOWUJEMY ODSTĘP MIĘDZY KLASAMI
NA TEREN SZKOŁY WCHODZĄ TYLKO UCZNIOWIE  !!!