Ogłoszenia

ZAPISY DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Szanowni Państwo,

w celu zapisania dziecka do świetlicy na rok szkolny 2020/2021 prosimy o pobranie, wypełnienie i podpisanie „Karty zapisu dziecka do świetlicy” oraz „Oświadczenia o osobach upoważnionych do odbierania dziecka”. Dokumenty znajdują się w zakładce „Świetlica”.

Przypominamy, iż osoby, które Państwo upoważnią do odbierania swojego dziecka ze świetlicy muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez złożenie podpisu na „Oświadczeniu…”.

Wypełnione dokumenty prosimy umieścić w podpisanej kopercie (imię i nazwisko dziecka, klasa, do której będzie uczęszczać) i złożyć do pojemnika z napisem: „Zapisy do świetlicy”, który znajduje się na stoliku w holu na parterze szkoły w budynku przy ul. Osieckiej.
Termin składania dokumentów do dnia 1 września 2020r.