Ogłoszenia

Zapraszamy na webinarium o działalności i finansach rad rodziców

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne webinarium poświęcone działalności i zakładaniu rad rodziców a także ich gospodarce finansowej.
Webinarium to internetowe szkolenie, które odbywa się na żywo. Spotkanie będzie miało miejsce 24 września o godz. 19 przy użyciu oprogramowania Google Hangouts. W spotkaniu online udział
wezmą Wojciech Starzyński i Krzysztof Zuba, eksperci Fundacji „Rodzice Szkole” i wieloletni członkowie rad rodziców w szkołach swoich dzieci.
Opowiedzą o tym, jak powinno krok po kroku wyglądać ukonstytuowanie się rady, jak rada może uczestniczyć w życiu szkoły i co powinna robić, aby mieć realny wpływ na wychowanie dzieci w
placówkach oświatowych.
Kwestie finansowe takie jak zakładanie kont bankowych czy prowadzenie przejrzystej księgowości są sporym wyzwaniem dla wielu rad rodziców. Dlatego tym sprawom poświęcimy szczególnie duż
uwagi. Omówimy obecne przepisy prawne regulujące działalność finansową rady oraz konieczne zmiany, jakie powinny być wprowadzone, aby umożliwić rodzicom efektywne zarządzanie
pieniędzmi w szkole.
Przewidziany jest także czas na pytania i dyskusje, również nie związane bezpośrednio z zagadnieniami poruszanymi w czasie wystąpienia, ale dotyczące funkcjonowania rady rodziców w
szkole.
Webinarium odbędzie się 24 września o godz. 19 za pośrednictwem Google Hangouts. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapisanie się w formularzu dostępnym na naszej stronie internetowej www.rodziceszkole.edu.pl .
Aby wziąć udział w spotkaniu nie trzeba instalować specjalnego oprogramowania, wystarczy kliknąć w link wysłany na pocztę mailową, po zapisaniu się w formularzu.

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”