Ogłoszenia

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

wszystkim pracownikom

pedagogicznym i niepedagogicznym

 Naszej Szkoły,

życzymy wielu radości,

cierpliwości, serca do pracy i satysfakcji z jej efektów.

 

 

Zespół Kierowniczy

Szkoły Podstawowej nr 163

 

Warszawa, 14 października 2020 r.