Ogłoszenia

Najważniejsze informację dotyczące akcji „Zima w mieście 2021”

ZARZ. 44. 30.12.2020


Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do Szkoły najpóźniej do godz. 8.30.

Uczestników akcji „Zima w mieście” obowiązuje noszenie maseczek/przyłbic na terenie Szkoły (również podczas zajęć w swojej grupie).

Rodzice/ opiekunowie zobowiązani są do zapewnienia, na terenie Szkoły, dzieciom i sobie indywidualnej osłony ust i nosa.

Do godziny 14 – tej, dnia poprzedniego, należy zgłosić nieobecność dziecka (telefonicznie, e-mailem, lub osobiście)- w celu uzyskania zwrotu za opiekę lub posiłki.

Proszę o zapewnienie dzieciom wody lub innego napoju oraz drugiego śniadania, butelka dziecka powinna być podpisana.

W Szkole obowiązuje zmiana obuwia.


Szanowni Państwo, 

W przypadku nieobecności uczestnika akcji „Zima w mieście” zwrot za opiekę oraz posiłki nastąpi do 15 lutego 2021 r., po spełnieniu następujących warunków: 

·         do godz. 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność, skuteczne zgłoszenie (telefoniczne, e-mailowe lub osobiste) przez rodzica/opiekuna prawnego oraz 

·         do 22 stycznia 2021 r. złożenie w FPE, do której uczęszczało dziecko wniosku stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszych Wytycznych. 

Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica ze zwrotu opłat. 

W dni wolne od pracy zgłoszenie nieobecności uczestnika w FPE, odbywają się wyłącznie za pośrednictwem e-maila, najpóźniej do godz. 14.00 dnia poprzedzającego jego nieobecność.” 

wniosek_o_zwrot (DOC)

Z poważaniem Katarzyna Michalak