Ogłoszenia

Konkurs plastyczny „Jestem Europejczykiem. Dbam o zdrowie”

Szanowni Państwo,  

zapraszam uczniów z klas 1-3 i oddziałów 0 do udziału w konkursie plastycznym: „Jestem Europejczykiem. Dbam o zdrowie”. Konkurs jest organizowany w ramach projektu pn. „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.  

Celem konkursu jest propagowanie zdrowego stylu życia wśród najmłodszych mieszkańców warszawskiej metropolii, co jest szczególnie ważne podczas trwającej nadal sytuacji epidemicznej COVID-19. Konkurs przyczyni się do wzrostu świadomości dzieci na temat konieczności dbania o formę zdrowotną i kondycję fizyczną i psychiczną. 

Zadaniem uczestników konkursu będzie stworzenie pracy plastycznej w formacie A3 w orientacji poziomej lub pionowej nawiązującej do hasła konkursu: “Jestem Europejczykiem. Dbam o zdrowie”. Praca ma przedstawiać w jaki sposób uczestnik na co dzień troszczy się o swoją formę zdrowotną i fizyczną. Uczestnik konkursu musi również pamiętać o nawiązaniu do aspektu europejskiego i jego podkreśleniu w swojej pracy.  

Prace konkursowe powinny być wykonane w formie rysunku lub malunku w jednej z następujących technik plastycznych: kredki, pastele, farby, tempera, flamastry, ołówki. Niedopuszczone zostaną prace wykonane przy użyciu nietrwałych, sypkich materiałów albo z elementami wystającymi ponad powierzchnię kartki pracy konkursowej. 

Praca konkursowa powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora oraz powinien być wskazany wiek i klasa na odwrocie pracy. 

Do pracy konkursowej należy dołączyć wypełniony prawidłowo formularz zgłoszeniowy. W formularzu, w rubryce kontakt do opiekuna konkursu należy wpisać: Katarzyna Michalak, adres email: k.michalak@sp163.edu.pl

Pracę należy dostarczyć do wychowawców lub bezpośrednio do opiekuna konkursu, do 2 marca 2021r. 

Pozdrawiam serdecznie
Katarzyna Michalak