Ogłoszenia

na wieczną wartę odeszła Urszula Katarzyńska ps. „Ula”

Dnia 10.02.2021 w wieku 95 lat na wieczną wartę odeszła łączniczka dowództwa Brygady Dywersyjnej „Broda 53” Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej Urszula Katarzyńska ps. „Ula”.

W Powstaniu Warszawskim w Zgrupowaniu „Radosław” – „Broda53” była łączniczką  por. Jana Kozubka „Szczerby”, dowódcy kompanii motorowej „Żuk”. Przeszła cały szlak bojowy  Zgrupowania : Wola-Stare Miasto-Kanały-Śródmieście-Czerniaków-Mokotów.

Szczególne miejsce we wspomnieniach „Uli” zajmują przejścia kanałami. „Wierzyliśmy, że powstanie może się udać. Dopiero w trakcie przechodzenia kanałami do innych dzielnic utraciliśmy wiarę w jego szanse” – wspominała.

W przetrwaniu Powstania pomogły „Uli” wspomnienia związane z jej „pierwszą miłością”-podporucznikiem Andrzejem Malinowskim ps. „Włodek” z Batalionu „Zośka”. 13 lipca 1944 r. podczas przewożenia broni, samochód, którym jechał wraz z kolegą, został zatrzymany przez niemiecki patrol. Obaj żołnierze rzucili się do ucieczki, w trakcie której „Włodek”  zginął. „Pukiel włosów z krwią odcięty przez jego matkę oraz jego zdjęcia przeszły ze mną przez całe powstanie w mojej panterce” – wspominała „Ula”.

Na pytanie czy żałuje, że wzięła udział w Powstaniu Warszawskim, odpowiadała: „Tego nie żałuję, że byłam w Powstaniu. Żal mi tylko kolegów, którzy poginęli, bo to byli naprawdę ludzie wartościowi, czy mniej czy więcej, ale wszyscy byli naprawdę cenni i wszyscy by się przydali. To było potrzebne i to był honor dla nas, że braliśmy udział w Powstaniu”.

Wieloletni Przyjaciel Naszej Szkoły.
Cześć jej pamięci!