Ogłoszenia

Międzynarodowy Dzień Ziemi – wyniki konkursu

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU Z OKAZJI DNIA ZIEMI

W dniu 22 kwietnia, z okazji Dnia Ziemi, w Naszej Szkole odbył się wyjątkowy konkurs. Miał formę testu, składał się z dwóch części, wzięli w nim udział niemal wszyscy uczniowie.

W pierwszej części konkursu uczniowie klas II – VIII sprawdzali swoją wiedzę na temat segregowania odpadów, w drugiej – uczniowie klas III – VIII odpowiadali na pytania do tekstu poruszającego temat katastrofalnych skutków zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego.

Z przyjemnością informujemy, iż największą wiedzą na temat segregacji odpadów mogą pochwalić się uczniowie klasy VIIIc, którzy uzyskali 22,8 pkt na 25 pkt możliwych do zdobycia!!!

Wyniki testu o segregacji odpadów dowodzą, że bardzo potrzebna jest LEKCJA NIEŚMIECENIA.

Natomiast najlepszymi umiejętnościami w zakresie czytania ze zrozumieniem (z klas od III do VIII) wykazali się uczniowie klasy IIIa, którzy zdobyli średnią: 4,5 pkt (na 6 możliwych do uzyskania) oraz klasy IVb, którzy uzyskali świetny wynik 6,7 pkt (na 7 możliwych do zdobycia).
Wyniki tego testu dowodzą, że należy położyć większy nacisk na czytanie ze zrozumieniem.

Uczniom klasy VIIIc , IIIa i IVb, czyli ZWYCIĘZCOM serdecznie gratulujemy!!!!!

BRAWO WY!!!!!

Szczegółowe wyniki poszczególnych klas przedstawiamy poniżej.

Klasa

„Czy potrzebna jest

lekcja nieśmiecenia?”

(max. 25 pkt)

„Konkurs dla

Morza Bałtyckiego”

(kl. III max. 6 pkt,

kl. IV – VIII max. 7 pkt)

2a

18,6

————-

2b

16,1

————-

2c

19,6

————-

2d

18,6

————-

2e

16

————-

3a

20

4,5

3b

18,4

4

3c

18,8

4

3d

19,3

4,3

3e

17

4

4a

20,6

5,4

4b

15,1

6,7

4c

18,7

4,8

4d

18,9

5,4

5a

16,2

4,2

6a

19,8

5

6b

19,7

4,2

6c

17,8

3,9

6d

19,2

4,7

6f

18,7

4,8

7a

20,6

6,5

7b

19

5,4

7d

18

4,8

7e

19,7

4,8

7f

18,8

5,5

8a

20,6

6,2

8b

21,5

6,1

8c

22,8

5,7

8d

16,78

4,42


Międzynarodowy Dzień Ziemi jest największym na świecie świętem ekologicznym, obchodzonym od 1970 r. Celem święta jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. Święto obchodzone jest obecnie w 192 krajach, corocznie odbywa się pod innym hasłem przewodnim – tegoroczne brzmi ,,Przywróć naszą Ziemię”. To hasło ma nam przypominać, że każdy z nas może dbać o środowisko, gdyż nasze codzienne przyzwyczajenia również mają wpływ na zmiany klimatu.

Wiele organizacji ekologicznych, władz miast czy placówek edukacyjnych organizuje w Dniu Ziemi imprezy i wydarzenia. W naszej szkole z okazji Dnia Ziemi odbędzie się  konkurs o tematyce ekologicznej. Konkurs sprawdzał będzie wiedzę uczniów na temat segregowania odpadów oraz umiejętność czytania ze zrozumieniem. Będzie miał formę współzawodnictwa pomiędzy poszczególnymi klasami.

Poniżej prace wykonane przez uczniów klasy 1c