Ogłoszenia

Uroczystość ślubowania uczniów klas I

W dniu 8 października 2021 roku odbyła się uroczystość Ślubowania Uczniów klas IA, IB, IC.  Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci uczniowie przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Ich zadaniem  było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wiersza oraz umiejętność odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań. Po zakończonej prezentacji zaproszeni goście zgodnie potwierdzili, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały egzamin pierwszoklasisty. Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie uczniów, które wzbudziło wiele emocji. Aktu pasowania dokonała kolorowym ołówkiem Pani Dyrektor Marzena Żak. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 163 im. Batalionu Zośka.
Wszystkim uczniom klasy pierwszej życzymy jak najlepszych wyników w nauce, uśmiechu, radości i miłych kolegów. Wierzymy, że w naszej szkole odnajdą bezpieczną i twórczą przestrzeń do rozwijania swojej wiedzy, pasji i talentów.