Ogłoszenia

„Szkoła Pamięta” 2021

Szkoła Pamięta 2021 

  • W tym roku szkolnym po raz kolejny nasza szkoła została zgłoszona do akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta”. Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. W ramach tego przedsięwzięcia nasi uczniowie są włączani w różnorodne działania – m.in. realizują nasz szkolny projekt „MUR PAMIĘCI”, w którym odwiedzają miejsca pamięci związane z naszym Patronem. 

Poniżej przypominamy zasady i terminy tego przedsięwzięcia: 

RAZEM ZBUDUJMY MUR PAMIĘCI!  – V edycja  

Mając na uwadze obchodzoną w tym roku 77. rocznicę POWSTANIA WARSZAWSKIEGO oraz dni, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych, porządkujemy groby i zapalamy znicze, zapraszamy wszystkich Uczniów do ponownego odwiedzania miejsc związanych z naszym Patronem i zbudowania symbolicznego MURU PAMIĘCI.  

ZADANIE DLA UCZESTNIKÓW:  

– odnalezienie wybranego miejsca pamięci poświęconego naszemu Patronowi (tablice pamiątkowe, groby „Zośkowców” na cmentarzu wojskowym), 

– odwiedzenie wybranego miejsca połączone ze złożeniem drobnych kwiatów lub zapaleniem znicza z logo naszej szkoły. 

Dowodem realizacji zadania będzie wykonana cegiełka z własnym zdjęciem z wybranego miejsca (na zdjęciu powinien być widoczny uczeń i dołączone do znicza lub kwiatów logo szkoły – szczegółowy opis cegiełki poniżej). 

 CZAS TRWANIA AKCJI: 

1.10.2021- 10.11.2021  

INSTRUKCJA 

Jak wykonać cegiełkę: 

Cegiełka powinna być wykonana na czerwonym papierze (kartka techniczna) i powinna zawierać fotografię (może być czarno-biała) oraz krótki opis miejsca, imię/imiona uczestników, klasę, do której uczeń uczęszcza, oraz datę złożenia kwiatów lub zapalenia zniczy.  

WYMIARY CEGIEŁKI:   

21cm / 10 cm. Przykładowa cegiełka została przedstawiona w załączniku przesłanym w wiadomości. 

GRATYFIKACJA:  

Każdy uczeń klas IV – VIII, który weźmie udział w akcji i przyniesie estetycznie wykonaną cegiełkę ma szansę otrzymać ocenę celującą z historii oraz dodatkowe 20 punktów z zachowania. 

Logo będzie można pobrać u wychowawców klas i nauczyciela historii.  

Cegiełki prosimy oddawać do wychowawców. 

Załącznik: 

https://dokumenty.mein.gov.pl/0d139fec-b0e2-4b54-b6ed-fe44ce07491b/dyplomszkolapamieta.png