Ogłoszenia

Akcja „Murem za Polskim Mundurem”

Zapraszamy wszystkich do włączenia się w akcję społecznościową  „Murem za Polskim Mundurem”.  Akcja polega na wykonaniu kartek, czyli „wyrazu wsparcia” dla żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz Policjantów, którzy obecnie pełnią służbę na granicy polsko-białoruskiej  . Prosimy o przynoszenie kartek do świetlicy szkolnej do 10.12.2021r.

 

Szkolny koordynator akcji

Joanna Krzewska, Katarzyna Jędrzejewska