Ogłoszenia

PIERWSZAKI W NASZEJ SZKOLE NIE NUDZĄ SIĘ

Wszystkie klasy pierwsze, oprócz codziennej nauki i zabawy, biorą od października 2021 r aktywny udział w projekcie historycznym. Jest to wspólny program Fundacji Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii oraz Fundacji Nauk Ścisłych. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu. Cykl warsztatów stanowi uzupełnienie oraz rozszerzenie programu nauczania realizowanego w szkole. Uczniowie dowiedzieli się jak bardzo zmieniło się codzienne życie ludzi w ciągu wieków. Jak żyli ludzie tysiąc, sto i dwieście lat temu. Tematy warsztatów wprowadzając uczniów w naukę o przeszłości, podpowiadają , jak szukać historii we własnym otoczeniu, zachęcają do zadawania pytań i do własnych poszukiwań historycznych.