Ogłoszenia

SAMOCHODY NA FIZYCE W KLASIE SIÓDMEJ

Uczniowie klas 7 przynieśli do szkoły „samochodziki – zabawki”, które zostały wykorzystane do celów badawczych. W przydzielonych zespołach, zadaniem uczniów było zbadanie ruchu jednostajnie prostoliniowego poprzez wykonanie odpowiedniej długości drogi, po której poruszały się przyniesione przez uczniów samochodziki, a uczniowie mierzyli czas w jakim dany samochód pokonał zmierzoną przez uczniów drogę. Otrzymane pomiary posłużyły do obliczenia prędkości dla każdego samochodu w zależności od czasu i przebytej drogi zgodnie z poznanymi na ostatnich zajęciach z fizyki wzorami z kinematyki. Ponadto swoje wyniki badań uczniowie umieścili na wykresach, na podstawie których sformułowali wnioski dotyczące zależności drogi od czasu oraz prędkości od czasu.