Ogłoszenia

Uczeń klasy ósmej w roli obserwatora

Uczniowie klas 8 wzięli udział w projekcie z fizyki  „Natężenie ruchu wokół naszej szkoły”. Zadaniem uczniów było przeprowadzenie badań  polegających na zliczeniu liczby przejeżdżających samochodów na ulicach wokół naszej szkoły. Jeden przejeżdżający samochód to ładunek elektryczny przepływający przez przewodnik w określonym, założonym przez ucznia czasie równym 10 lub 15 minut. Ładunki (czyli przejeżdżające samochody) należało zliczyć o trzech różnych porach dnia oraz wybierając dwa dni: jeden roboczy i jeden dzień wolny od pracy. Na podstawie otrzymanych wyników, uczniowie obliczali natężenie ruchu korzystając ze wzoru na natężenie prądu elektrycznego. Następnie zapisali pomiary  w tabelkach, sformułowali wnioski, przedstawili dane na wykresach jako zależność natężenia i pory dnia. Uczniowie z klasy dwujęzycznej wykonali projekt w języku angielskim.