Ogłoszenia

Mapa pojęć pomaga zapamiętać i uporządkować informacje, ułatwia uczenie się

Mapa pojęć, zwana też „mapą mentalną”, „mapą mózgu”, „mapą myśli” i „mapą
pamięci” służy do wizualnego opracowania pojęcia z wykorzystaniem krótkich haseł, informacji, rysunków, symboli, wycinków, krótkich słów, zwrotów. Za pomocą tej metody można definiować pojęcia, rozwiązywać problemy, planować działania, a także wykorzystać ją do pracy w grupach; powiązania haseł warto zaznaczać strzałkami, liniami, kolorami.

Ważnym problemem dla nauczycieli jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: JAK POMÓC UCZNIOM UCZYĆ SIĘ JAK SIĘ UCZYĆ.

Mapa pojęć jest jednym ze sposobów uczenia się nowych zagadnień, pomaga w zapamiętywaniu, rozumieniu, utrwalaniu, porządkowaniu informacji.

Zdjęcia prezentują przykłady map pojęć wykonane (podczas lekcji przyrody, geografii) przez uczniów klas 4b i 5d podczas pracy w grupach lub pracy indywidualnej.