Ogłoszenia

UCHWAŁA NR LIX/1901/2022 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 20 stycznia 2022 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 20 stycznia 2022 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr LIX/1901/2022
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 163 im. Batalionu Zośka w Warszawie, ul. Osiecka 28/32.
Przekształcenie to będzie polegało na likwidacji z dniem 31 sierpnia 2022 r. oddziału przedszkolnego funkcjonującego w szkole.
W związku z obowiązującym prawem konieczne jest przekazanie powyższego zawiadomienia rodzicom uczniów uczęszczających do Szkoły.

Z poważaniem,
Marzena Żak