Ogłoszenia

Zakończyła się warszawska edycja Akcji „Rowerowy Maj”

Zakończyła się warszawska edycja Akcji „Rowerowy Maj”. Nasza szkoła po raz kolejny znalazła się w czołówce zajmując w rankingu 3 miejsce.  Najaktywniejszą klasą w naszej szkole została kl. 1a! Wszystkim zaangażowanym uczestnikom akcji serdecznie gratulujemy!

Odbiór nagród indywidualnych przez uczestników będzie możliwy na podstawie okazania książeczek rowerowych uzupełnionych odpowiednią liczbą naklejek. Nie jest konieczny żaden inny dodatkowy dokument. Informacje o Partnerach – fundatorach nagród, liczbie naklejek uprawniających do odebrania nagrody oraz możliwych terminach wykorzystania wejściówek znajdują się na ostatniej stronie książeczki rowerowej oraz na stronie:https://rowerowymaj.eu/warszawa-2022

Każde dziecko może jeden raz skorzystać z nagrody u każdego z Partnerów, którzy fundują nagrody indywidualne. Potwierdzeniem realizacji nagrody jest pieczątka Rowerowego Maja w polu z logotypem atrakcji.