Ogłoszenia

Rodzinny Konkurs Fotograficzny
„Urokliwe Mazowsze – jesień w obiektywie”

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Urokliwe Mazowsze – Jesień w obiektywie” jest Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu Zośka w Warszawie.
 2. Uczestnicy: Uczniowie klas I – VIII
  Cele Konkursu:
  1. promowanie walorów przyrodniczych Polski oraz dziedzictwa kulturowego naszego regionu
  2. rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania przyrodą, kulturą i historią własnego regionu,
  3. rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości uczniów i ich rodzin w dziedzinie fotografii,
  4. zwrócenie uwagi na piękno otaczającego nas krajobrazu i ochrony dziedzictwa kulturowego.
 3. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane na terenie Mazowsze.
 4. Tematem Konkursu jest prezentacja i promowanie walorów polskiej przyrody i kultury na terenie Mazowsza.
 5. Wernisaż prac biorących udział w konkursie zostanie zorganizowany na terenie szkoły.
 6. O wyborze najlepszej fotografii zadecydują uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły.
 7. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
 8. Wręczenie nagród odbędzie się w grudniu podczas świątecznego apelu.

PRZYJMOWANIE PRAC

 1. Każdy uczestnik może zgłosić jedno zdjęcie.
 2. Pracę konkursową należy dostarczyć do P. Joanny Gałan wraz z formularzem konkursowym (Załącznik nr 1)
 3. Praca konkursowa powinna być formatu 20 cm x 30 cm oraz powinna być wydrukowana na papierze fotograficznym
 4. Wersję elektroniczną zdjęcia należy przesłać na adres eklosowska@eduwarszawa.pl
 5. Termin składania prac: do 28.10.2022 r.
 6. Praca konkursowa musi być autorska i nigdzie dotychczas niepublikowana.