Ogłoszenia

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Każdego roku dnia 16 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez ONZ w 1995 roku.

Jest to święto szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie.

Jest to także dzień głośnego sprzeciwu wobec pogłębiających się zjawisk nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu, jakim towarzyszy marginalizacja i dyskryminacja mniejszości.

Z tej okazji uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w „Lekcjach o tolerancji”, podczas których prowadzili dyskusję, oglądali filmy, rozwiązywali zadania. Pogłębiali swoją wiedzę na temat znaczenia tolerancji we wzajemnych relacjach w szkole i w różnych sytuacjach społecznych.