Ogłoszenia

Światowy Dzień Rzucania Palenia

Idea obchodzonego w Polsce i na świecie „Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu” ma na celu zwrócenie uwagi całego społeczeństwa na zdrowotne, społeczne i ekonomiczne skutki palenia papierosów, a w ostatnich latach również e-papierosów.

Ma także na celu zachęcanie osób palących do zaprzestania palenia oraz zwrócenie uwagi na fakt, że osoby niepalące (w tym dzieci) mają prawo do przebywania w przestrzeni publicznej wolnej od dymu tytoniowego, bez narażania na tzw. „bierne” palenie.

W celu podnoszenia wiedzy i świadomości uczniów na temat szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów uczniowie klasy szóstej i klas ósmych uczestniczyli w warsztatach z zakresu profilaktyki palenia tytoniu z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych opracowanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie.