Ogłoszenia

KONKURS DZIELNICOWY „MODEL PRZESTRZENNY UKŁADU SŁONECZNEGO”

Regulamin konkursu

 1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas II, III i IV.

 

 1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacja regulaminu wyrażeniem zgody na publikacje pracy, nie jest wymagane dołączenie zgody.

 

 1. Termin dostarczania prac: 12.04-14.04.2023 r.

Prace należy składać w szkole podstawowej nr 312 w warszawie, w godzinach 8.00-16.00 do świetlicy szkolnej nr 35, a w piątek nr 34 .

 

 1. Do wykonanej makiety należy dołączyć:

Adres szkoły, imię, nazwisko ucznia, klasę.

 

 1. Forma konkursu: makieta przestrzenna wykonana samodzielnie dowolna technika.

Model ma przedstawiać budowę układu słonecznego. Wielkość makiety dowolna.

 

 1. Laureatów konkursu wyłoni komisja, w dniu 21.04.2023 r., wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie szkoły.

 

 1. Kryteria oceny prac:
 • zgodność pracy z tematem,
 • estetyka,
 • kreatywne podejście do tematu,
 • zastosowanie ciekawych technik plastycznych.

 

 1. Rozdanie nagród:

Nagrody przyznane w konkursie będzie można odebrać osobiscie w podanym przy wynikach terminie w świetlicy przy szkole podstawowej nr 312 w Warszawie .

 

Uwagi końcowe:

 • konkurs nie dotyczy prac zbiorowych.
 • oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.
 • wszystkie złożone prace przechodzą na własność organizatora,
 • decyzja komisji konkursowej jest ostateczna | nie przysługuje od niej odwołanie.
 • złożenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na rzecz organizatora.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy multi galaktycznych pomysłów!