Dla nauczycieli

Zestawienie bibliograficzne nt. literatury psychologiczno-pedagogicznej z zasobów biblioteki

Metodyka.

Arends R.J. : Uczymy się nauczać. Warszawa 1982

 1. Bogdanowicz M. : Metoda dobrego startu. Warszawa 1985
 2. Brophy J.: Motywowanie uczniów do nauki. Warszawa 2012
 3. Dmochowska M. : Zanim dziecko zacznie pisać. Warszawa 1979
 4. Jakobson N.G., Prokina N.F. : Organizacja pracy uczniów klas niższych. Badania eksperymentalne. Warszawa 1971
 5. Monitorowanie osiągnięć szkolnych jako metoda doskonalenia edukacji. Zarys metody oraz przykłady zastosowań w edukacji początkowej. Warszawa 1997
 6. Okoń W. : Nauczanie problemowe we współczesnej szkole. Warszawa 1975
 7. Praca z młodzieżą uzdolnioną. Warszawa 1974
 8. Putkiewicz Z. : Uczenie się i nauczanie. Warszawa 1969
 9. Radziewicz J.: Funkcja wychowawcy klasy. Założenia i rzeczywistość. Warszawa 1981
 10. Rudniański J. : Jak się uczyć. Warszawa 1964
 11. Spitzer M: Jak uczy się mózg. Warszawa2012
 12. Sztuka nauczania. Szkoła. Warszawa 2012
 13. Tripp D.: Zdarzenia krytyczne w nauczaniu. Kształtowanie profesjonalnego osądu. Warszawa 1996

Profilaktyka.

 1. Bednarkowa W.: O talentach w szkole czyli 7 wspaniałych. Warszawa 2010
 2. Bono E.: Sześć butów czyli sześć sposobów działania. Warszawa 1991
 3. Bono E.: Sześć kapeluszy czyli sześć sposobów myślenia.Warszawa 1996
 4. Chomczyńska-Miliszkiewicz M., Pankowska D. : Polubić szkołę. Warszawa 1995
 5. Chmieleńska I. : Gdy rodzina potrzebuje pomocy. Warszawa 1990
 6. Demel M. : O wychowaniu zdrowotnym.. Warszawa 1968
 7. Warszawa 1982
 8. Friesen A.: Od agresji do czułości czyli prawie wszystko o sztuce wychowania. Poradnik dla rodziców i pedagogów. Kielce 2006
 9. Hamid H. : Drugie skrzydło. Czujesz, jak ci bije serce?. Warszawa 2011
 10. Integracja sensoryczna. Odpowiedzi na pytania zadawane przez nauczycieli. Formularze, listy kontrolne i praktyczne narzędzia dla nauczycieli i rodziców. Gdańsk 2014
 11. Jackson L.: Świry, dziwadła i Zespół Aspergera. Warszawa 2010
 12. Jak sobie radzić z nauczycielami którzy są źli, zmęczeni, bezradni lub po prostu stuknięci. Warszawa 2008
 13. Jak sobie radzić z rodzicami, którzy są źli, zmęczeni, bezradni, albo po prostu stuknięci. Warszawa 2010
 14. Janowski A. : Poznawanie uczniów. Warszawa 1975
 15. Janowski A. : Poznawanie uczniów. Zdobywanie informacji w pracy wychowawczej. Warszawa 2002
 16. Jaroń I., Wojtaszewska M. : Instytucje pomagające dziecku i jego rodzinie. Warszawa 1994
 17. Łopatkowa M. : Jak pracować z dzieckiem i rodziną zagrożoną. Warszawa 1976
 18. Łopatkowa M. : Samotność dziecka. Warszawa 1983
 19. Marczak A.: Program pracy z dzieckiem z objawami nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) w przedszkolu lub w szkole. Warszawa 2006
 20. Misiewicz H. : Rola rodziny w kształtowaniu postaw. Warszawa 1986
 21. Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa 2014
 22. Nolting H.P.: Jak zachować porządek w klasie. Gdańsk 2004
 23. Opolska T., Potempska E.: Dziecko nadpobudliwe. Program korekcji zachowań. Warszawa 1999
 24. Pearson A.T.: Teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli. Warszawa 1994
 25. Pentecost D.: Wychować dziecko z ADD i ADHD. Warszawa 2005
 26. Pospiszyl K., Żabczyńska E.: Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie. Warszawa 1985
 27. Profilaktyka i resocjalizacja w pracy szkoły. Warszawa 1973
 28. Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. Warszawa 1975
 29. Rogers B.: Dyscyplina w szkole. Rzecz o zachowaniu. Warszawa 2011
 30. Rogers B.: Trudna klasa. Warszawa 2011
 31. Spionek H.: Zaburzenia rozwojowe uczniów a niepowodzenia szkolne. Warszawa 1975
 32. Rudniański J.: SOS dla ucznia czyli książka dla rodziców i wychowawców. Warszawa 1977
 33. Rudniański J. : Przed decyzją. Warszawa 1965.
 34. Williams D.: Nikt nigdzie. Warszawa 2005
 35. Winter M.: Zespół Aspergera. Co nauczyciel wiedzieć powinien. Warszawa 2011
 36. Wolańczyk T, Kołakowski A., Skotnicka M.: Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Prawie wszystko co chcielibyście wiedzieć. Książka dla rodziców, nauczycieli, lekarzy. Lublin 1999
 37. Yack E., Aquilla P., Sutton S.: Tworzenie więzi poprzez integrację sensoryczną. Gdańsk 2014

Agresja uczniów.

 1. Bandura A., Walters R.H. : Agresja w okresie dorastania. Warszawa 1968
 2. Depino C.: Śmierdzący ser. Gdańsk 2012
 3. Dyscyplina w szkole. Rzecz o zachowaniu. Warszawa 2011
 4. Faber A., Mazlish E. : Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie by samemu żyć z godnością. Poznań 1993
 5. Faber A., Mazlish E. : Jak mówić, żeby dzieci na słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Poznań 1993
 6. Friesen A.: Od agresji do czułości. Poradnik dla rodziców i pedagogów. Kielce 2006
 7. Han-Ilgiewicz N. : Dziecko w konflikcie z rodziną. Warszawa 1971
 8. Konopnicki J. : Zaburzenia w zachowaniu się dzieci a środowisko. Warszawa 1968
 9. Krawczyk M. : Wychowawca a wychowanek. Warszawa 1962
 10. Olewus D.: Mobbing fala przemocy w szkole. Jak ją powstrzymać?. Warszawa1998
 11. Rogers B. : Trudna klasa. Warszawa 2011
 12. Szostak S., Tabaka A. : Porozmawiajmy o agresji. Kraków 2004
 13. Stein A. : Kiedy dzieci są agresywne. Kielce 2006
 14. Turlej S. : Młodzież społecznie niedostosowana. Warszawa 1982
 15. Tripp D. : Zdarzenia krytyczne w nauczaniu. Kształtowanie profesjonalnego osądu. Warszawa 1996
 16. Tyszkowa M. : Zachowanie się dzieci szkolnych w sytuacjach trudnych. Warszawa 1986
 17. Wolańczyk T., Kołakowski A., Skotnicka M. : Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Prawie wszystko co chcielibyście wiedzieć. Lublin 1999