Dla rodziców

Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży

    Czytanie to najlepszy sposób uczenia się i klucz do wiedzy. Dzięki czytaniu dzieci rozwijają wyobraźnię, wzbogacają swoje słownictwo i styl wypowiedzi. Czytanie książek pomaga w zrozumieniu innych ludzi, ich problemów, rozterek i motywów działania.
Otwiera oczy na świat i drugiego człowieka.

   Każde dziecko powinno mieć kontakt z książką. Codzienne czytanie dziecku zaspokaja jego potrzeby emocjonalne, wspiera jego rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny.
Buduje mocne poczucie własnej wartości, wewnętrzną siłę i wiarę w siebie, które w przyszłości wpłyną na jakość jego życia.

   Czytanie jest umiejętnością niezbędną we współczesnym świecie, odgrywa znaczącą rolę we wszystkich fazach rozwoju człowieka. Osoby, które opanują tą umiejętność i często sięgają po książki lepiej radzą sobie w życiu.

Zalety książki

 1. Książka pomaga rozwijać język i słownictwo. Uczy wyrażać myśli i rozumieć innych.
 2. Książka rozwija myślenie. Dostarcza pojęć myślowych, rozszerza naszą świadomość  i nasz świat.
 3. Książka pobudza fantazję, uczy budować obrazy w wyobraźni.
 4. Książka dostarcza wiedzy o innych krajach i kulturach, o przyrodzie, technice, historii i o tym wszystkim czego chcielibyśmy się dowiedzieć.
 5. Książka rozwija uczucia i zdolność do empatii. Wyrabia w nas umiejętność wczucia się  w czyjąś sytuację.
 6. Książka dodaje sił i zapału, dostarcza rozrywki i emocji. Może rozśmieszyć lub zasmucić, pocieszyć i wskazać nowe możliwości.
 7. Książka może stawiać pytania, które angażują i pobudzają do dalszych przemyśleń.
 8. Książka uczy etyki. Skłania do namysłu nad tym, co słuszne, a co nie, co dobre, a co złe.
 9. Książka może wytłumaczyć rzeczywistość i pomóc w rozumieniu zależności.
 10. Książka może udowodnić, że często pytanie ma więcej niż jedną odpowiedź, że na problem da się spojrzeć z różnych stron. Może wskazać sposoby rozwiązywania konfliktów.
 11. Książka pomaga zrozumieć siebie, pozwala odkryć, że są inni, którzy myślą tak jak my, że mamy prawo do swoich odczuć i reakcji. Umacnia nasze poczucie własnej wartości.
 12. Książka pomaga zrozumieć  Lektura książek pisarzy z innej epoki, innego świata i odkrywanie, że ich myśli i odczucia nie różnią się od naszych, buduje tolerancję dla innych kultur i zapobiega uprzedzeniom.
 13. Książka jest towarzyszem w samotności. Łatwo wziąć ją ze sobą i czytać gdziekolwiek.
  Z biblioteki można ją wypożyczyć za darmo i nie trzeba podłączać jej do prądu.
 14. Książka jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego. Dzięki niej mamy wspólne doświadczenia i punkty odniesienia.
 15. Dobra książka dla dzieci, którą można czytać na głos, przynosi radość dzieciom i dorosłym. Buduje pomost między pokoleniami.
 16. Książka dla dzieci to pierwsze spotkanie z literaturą – nieograniczonym światem,  z którego czerpiemy przez całe życie. To bardzo ważne spotkanie, które pokaże ile może dać dobra literatura.
 17. Literatura dziecięca wzbogaca kulturę kraju. Daje pracę wielu ludziom: pisarzom, ilustratorom, wydawcom, redaktorom, drukarzom, recenzentom, księgarzom  i bibliotekarzom.
  Można ją eksportować przynosząc krajowi dochód i uznanie za granicą.

Zwrot pieniędzy za zniszczone lub niezwrócone podręczniki

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika należy dokonać wpłaty na konto szkoły:

Odbiorca:
Szkoła Podstawowa nr 163 im.
Batalionu „Zośka”
Osiecka 28/32
04-173 Warszawa

Nr konta: 03 1030 1508 0000 0005 5076 1068

jest to wydzielony rachunek dochodów prowadzony w PLN

Tytuł płatności: Zwrot za zniszczone podręczniki