Dni bez zajęć dydaktycznych

2016/2017
dni bez zajęć dydaktycznych
(bez realizacji podstawy programowej,
odbywają się tylko zajęcia opiekuńczo – wychowawcze)
dotyczy uczniów klas 1-6

 14 X 2016 (piątek) 7.00 – 18.00 (obiady: 12.00-13.00); ślubowanie klas 1-szych o 11.00

31 X 2016 r. (piątek) 7.00 – 18.00 (obiady: 12.00-13.00)

23, 27, 28, 29, 30 XII 2016 r. 8.00 – 15.00 (nie ma posiłków)

13, 14, 18 IV 2017 r. 8.00 – 15.00 (nie ma posiłków)

2 V i 2 VI 2017 7.00 – 18.00 (są obiady)

16 VI 2017 7.00 – 18.00 (obiady: 12.00-13.00)

14 X, 31 X 2016, 2 V 2017, 2 VI, 16 VI 2017

(§ 5.1.  rozp. MEN z dnia 5 października 2010 r. zmienianego rozp. w sprawie organizacji roku szkolnego)

 Marzena Żak
Dyrektor Szkoły
10.10.2016