Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

rok szkolny 2018/2019
dni opieki – dni bez zajęć dydaktyczno – wychowawczych
dni, w których Szkoła pełni funkcję opiekuńczą:
(dotyczy uczniów, czyli dzieci od klasy I szkoły podstawowej, nie dotyczy oddziałów przedszkolnych)

a) dni, w których są wydawane obiady w godzinach 12:00 – 13:00,
Szkoła sprawuje opiekę w godzinach: 7:00 – 17.30:

02.11.2018 r. (piątek)
10.04.2019 r. – egzamin gimnazjalny

11.04.2019 r. – egzamin gimnazjalny

12.04.2019 r. – egzamin gimnazjalny

15.04.2019 r. – egzamin ósmoklasisty

16.04.2019 r. – egzamin ósmoklasisty

17.04.2019 r. – egzamin ósmoklasisty

02.05.2019 r. (czwartek)

b) dni, w których nie są wydawane obiady dla uczniów,
Szkoła sprawuje opiekę w godzinach: 7:30 – 16:00:

24.12.2018 r. – opieka od 7:30 do 12:00

27.12.2018 r.
28.12.2018 r.
31.12.2018 r.

18.04.2019 r.
19.04.2019 r.
23.04.2019 r.

Inne dni ze zmianą organizacji pracy:

  • w marcu lub w kwietniu 2019 r. przez 3 dni będą zorganizowane rekolekcje wielkopostne (dokładne daty zostaną podane w późniejszym terminie);

ferie zimowe: 28.01.2019 r. – 08.02.2019 r.
wiosenna przerwa: 18.04.2019 r. – 23.04.2019 r.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO: 19.06.2019 r. (środa)

15.09.2018 r.