DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

 

DNI OPIEKI, tj. DNI BEZ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH
(dni, w których szkoła pełni funkcję opiekuńczą):
(dotyczy uczniów, czyli klasy I – VIII, nie dotyczy oddziałów przedszkolnych)

 

 

 

 

Inne dni ze zmianą organizacji pracy:

 

 

 

 

 

 

 

DNI WOLNE (ŚWIĘTA)

 

dni, w których są wydawane obiady w godzinach 12:00 – 13:00,
Szkoła sprawuje opiekę w godzinach:
 7:30 – 16.00

NAUCZYCIELE MAJĄ DYŻURY

8 dni

dni, w których nie są wydawane obiady dla uczniów,
Szkoła sprawuje opiekę w godzinach:
7:30 – 16:00 (oprócz 24.12.2021 r.)

NAUCZYCIELE MAJĄ DYŻURY

 

IX     2021

 

 

 

 

X       2021

14.10.2021 r. (czwartek)

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

(wynika z ustawy KARTY NAUCZYCIELA)

 

15.10.2021 (piątek) dzień bez teki

 

 

 

 

 

XI     2021

 

 

 

 

12 XI (piątek) dzień bez teki

 

 

 

 

 

 

 

 

1 XI (poniedziałek) WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

 

11 XI (czwartek)
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

 

 

XII   2021

 

 

 

 

Zimowa przerwa świąteczna:

 

23.12.2020 r. opieka 7:30 – 16:00 (czwartek)

 

24.12.2021r. – opieka od 7:30 do 12:00 (piątek)

27.12.2021 r. 7:30 – 16:00 (pon.)

28.12.2021 r. 7:30 – 16:00 (wtorek)

29.12.2021 r. 7:30 – 16:00 (środa)

30.12.2021 r. 7:30 – 16:00 (czwartek)

31.12.2021 r. 7:30 – 14:00 (piątek)

 

 

 

 

 

 

 

I        2022


7 I (piątek) dzień bez teki

 

 

 

 

31 I – 13 II FERIE ZIMOWE

 

 

6 I (czwartek) TRZECH KRÓLI

 

II      2022

 

 

 

 

 

31 I – 13 II FERIE ZIMOWE

 

 

31 I – 13 II FERIE ZIMOWE

(nie dotyczy zerówek)

III    2022

 

 

w marcu przez 3 dni będą zorganizowane rekolekcje wielkopostne (dokładne daty zostaną podane w późniejszym terminie);

 

 

IV    2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiosenna przerwa świąteczna:


14.04.2022 r. 7:30 – 16:00 (czwartek)
15.04.2022 r. 7:30 – 16:00 (piątek)


19.04.2022 r. 7:30 – 16:00 (wtorek)

 

 

18 IV (pon.)
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

V      2022

2 V (poniedziałek) dzień bez teki

 

 

24.05.2022 r. – egzamin ósmoklasisty

25.05.2022 r. – egzamin ósmoklasisty

26.05.2022 r. – egzamin ósmoklasisty

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 V (wtorek)
NARODOWE ŚWIĘTO KONSTYTUCJI

 

VI     2022


17 VI (piątek) dzień bez teki

 

 

?.06.2022  sprawdzian kompetencji językowych (uczniowie klas szóstych)

16 VI (czwartek)
BOŻE CIAŁO

 

 24 VI 2022 (piątek) zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

(nie dotyczy zerówek)

Zarządzenie 35/2021

dyrektora

Szkoły Podstawowej nr 163 im. Batalionu „Zośka”

w Warszawie

z dn.30.09.2022 r.

 

Podstawa prawna: rozp. MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093)

ogłoszono dnia 28 sierpnia 2017 r. obowiązuje od dnia 1 września 2017 r., § 5. 1