Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Rok szkolny 2017/2018
dni opieki – dni bez zajęć dydaktyczno – wychowawczych
dni, w których Szkoła pełni funkcję opiekuńczą:
(dotyczy uczniów, czyli dzieci od klasy I szkoły podstawowej, nie dotyczy oddziałów przedszkolnych)

a) dni, w których są wydawane obiady w godzinach 12:00 – 13:00,
Szkoła sprawuje opiekę w godzinach: 7:00 – 17.30:

13.10.2017.
22.12.2017
dni egzaminu gimnazjalnego: 18 – 19 – 20. 04.2018.
02.05.2018.
04.05.2018.
01.06.2018.

b) dni, w których nie są wydawane obiady,
Szkoła sprawuje opiekę w godzinach: 7:30 – 16:00:
27.12.2017.
28.12.2017.
29.12.2017.
29.03.2018.
30.03.2018.
03.04.2018.
Inne dni ze zmianą organizacji pracy:

  • w marcu 2018 r. przez 3 dni będą zorganizowane rekolekcje wielkopostne (dokładne daty zostaną podane w późniejszym terminie);
  • na początku czerwca jeden dzień będzie poświęcony na sprawdzian kompetencji językowych dla uczniów aktualnych klas szóstych, którzy w klasie siódmej będą chcieli uczęszczać do oddziału językowego (dokładna data nie jest jeszcze znana).
    W tym dniu będzie inna organizacja lekcji, żeby umożliwić uczniom ciszę podczas pisania sprawdzianu.

Z poważaniem,
Marzena Żak
04.10.2017 r.