DOBRY START

Szanowni Państwo,
informuję, że 1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł, które będą mogli przeznaczyć na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny.

Szczegółowe informacje na temat programu „Dobry Start” dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
https://www.mpips.gov.pl/DobryStart w specjalnej zakładce poświęconej tej formie wsparcia.

Z poważaniem
Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska


formularz wniosek 300 dobry start