DYŻUR WAKACYJNY

W wakacje, z powodu remontu (wymiany kaloryferów) w Naszej Szkole, dyżur wakacyjny dla dzieci z naszego oddziału przedszkolnego „0a”, których Rodzice wyrazili chęć i zgodę, odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 215
ul. Kwatery Głównej 13 w Warszawie,
tel. 22 610 67 79

Wszystkie pytanie dotyczące Dyżuru wakacyjnego, prosimy kierować do SP 215.


Opieka wakacyjna w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2022 r.harmonogram zapisów

od 4 kwietniaod godz. 12:00

do 19 kwietniado godz. 20:00

Wypełnienie wniosku w systemie.Wniosek podpisany profilem zaufanym rodzice* przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji.*dzieci, które uczestniczą w rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub kl. 1 szkół podstawowych korzystają z utworzonego przez rodziców hasła do systemu rekrutacyjnego;* dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji korzystają z zakładki „Zarejestruj się”

od 4 kwietniaod godz. 12:00

do 20 kwietniado godz. 16:00

Złożenie papierowej wersji wniosku w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów tzw. dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboruUWAGA: dotyczy tylko wniosków, które nie zostały podpisane profilem zaufanym.

10 majagodz. 13:00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie również przesłana rodzicom na adresy e-mail.

od 10 maja

do 24 maja

Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane – wniesienie opłaty za żywienie.

30 majagodz. 13:00

Informacja o przyjęciu dzieckaInformacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.

Zapisy na wolne miejsca

31 majagodz. 14:00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.

od 1 czerwcaod godz. 9:00

do 6 czerwcado godz. 16:00

Składanie w przedszkolu/szkole wniosków o przyjęcie na dyżur wakacyjny.

od 7 czerwca

do 8 czerwca

Rozpatrzenie przez dyrektora wniosków o przyjęcie na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole.

9 czerwcaod godz. 15:00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na wolne miejsce. Potwierdzeniem zapisu jest wniesienie opłaty za żywienie.

10 czerwcagodz. 16:00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów. Rodzice mogą bezpośrednio zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

 

* przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych