Etyka

Zajęcia z etyki prowadzi p. Magdalena Dobrzyńska

Dla klas I-III

środa  12:45 -13:30 (klasy 1b, 1d, 2b, 2c, 3a)

piątek 12:45 -13:30 (klasy 1a,1c,2a,2d, 3b)

Dla klas IV-V

środa 13:50 – 14:35

Dla klas VI-VIII

wtorek 14:45 – 15:30

Dla klas III G

środa 15:40 – 16:25