Harmonogram spotkań z rodzicami kandydatów

Harmonogram spotkań z rodzicami kandydatów do oddziałów przedszkolnych oraz kl. I, IV, VII szkół podstawowych w Dzielnicy Praga-Południe na rok szkolny 2020/2021

nazwa szkoły i adres dzień otwarty dla kandydatów
(data i godzina)
do oddziałów przedszkolnych do klas I SP do klas IV i VII SP
(na podstawie art. 205 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe)
Szkoła Podstawowa nr 60
im. Powstania Listopadowego
ul. Zbaraska 3 3 III – godz. 17.30 3 III – godz. 17.30 nie dotyczy
Szkoła Podstawowa nr 72
im. Przyjaciół Grochowa
ul. Paca 44 27 II – godz. 17.00 27 II – godz. 17.00 nie dotyczy
Szkoła Podstawowa nr 120
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Pułków Piechoty „Dzieci Warszawy”
ul. Międzyborska 64/70 26 II – godz. 18.00 26 II – godz. 18.00 nie dotyczy
Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135
im. Marii Kownackiej
ul. G. Przemyka 5 26 II – godz.18.00 26 II – godz.18.00 nie dotyczy
Szkoła Podstawowa nr 141
im. mjr Henryka Sucharskiego
ul. Szaserów 117 4 III – godz. 17.00 4 III – godz. 17.00 nie dotyczy
Szkoła Podstawowa nr 143
im. Stefana Starzyńskiego
Al. Stanów Zjednoczonych 27 27 II – godz. 18.00 27 II – godz. 18.00 nie dotyczy
Szkoła Podstawowa nr 163
im. Batalionu „Zośka”
ul. Osiecka 28/32 26 II – godz. 18.00 26 II – godz. 18.00 nie dotyczy
Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
ul. Zwycięzców 44 26 II – godz. 17.00 26 II – godz. 17.00 nie dotyczy
Szkoła Podstawowa nr 185
im. UNICEF
ul. Bora-Komorowskiego 31 2 III – godz. 18.00 2 III – godz. 18.00 nie dotyczy
Szkoła Podstawowa nr 215
im. Piotra Wysockiego
ul. Kwatery Głównej 13 6 II – godz. 18.00 6 II – godz. 18.00 nie dotyczy
Szkoła Podstawowa nr 246
im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty
im. Tadeusza Kościuszki
ul. Białowieska 22 25 II – godz. 16.30 25 II – godz. 16.30 nie dotyczy
Szkoła Podstawowa nr 255
im. Cypriana Kamila Norwida
ul. Kamionkowska 36/44 29 II – godz. 10.00 29 II – godz. 10.00 nie dotyczy
Szkoła Podstawowa nr 279
im. Batalionów AK „GUSTAW” I „HARNAŚ”
ul. Cyrklowa 1 26 II – godz. 18.00 26 II – godz. 18.00 nie dotyczy
Szkoła Podstawowa nr 312
im. Ewy Szelburg – Zarembiny
ul. Umińskiego 12 26 II – godz.18.00 26 II – godz.19.00 nie dotyczy
Szkoła Podstawowa nr 373
im. Ignacego Jana Paderewskiego
ul. Angorska 2 26 II – godz. 17.30 26 II – godz. 17.30 26 II – godz. 17.30
Szkoła Podstawowa nr 374
im. Gen. Piotra Szembeka
ul. Boremlowska 6/12 27 II – godz. 18.00 27 II – godz. 18.00 3 III- -godz. 17.30
Szkoła Podstawowa nr 375
im. Orląt Lwowskich
ul. Abrahama 10 24 II – godz. 17.00 24 II – godz. 18.00 2 III – godz. 17.00
Szkoła Podstawowa nr 397
im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej
ul. Afrykańska 11 25 II – godz. 17.30 25 II – godz. 18.00 4 III – godz. 17.00