Dyrekcja

Julita Rusin – dyrektor szkoły

Ewelina Redman – wicedyrektor

Agnieszka Winiarska – kierownik świetlicy