Dyrekcja

Marzena Żak – dyrektor szkoły

Anna Sienica – wicedyrektor

Agnieszka Winiarska – kierownik świetlicy