Nauczyciele

KLASA

WYCHOWAWCA

0

p. Aleksandra Humięcka 

1a

p. Wioletta Zielińska

1b

p. Marta Lindebny

1c

p. Aneta Jonio 

2a

p. Natalia Leszkiewicz

2b

p. Dominika Orzoł

2c

p. Adrianna Murawska

3a

p. Diana Szwagrzak

3c

p. Marzena Bartoszcze

3d

p. Urszula Łazicka

3e

p. Magdalena Zalewska

4a

p. Grzegorz Krakowiak

4b

p. Elżbieta Kłosowska

5d

p. Karol Bednarczyk

7a

p. Beata Kurgan

7b

p. Joanna Masiak

8a

p. Małgorzata Mielcarz

8e

p. Agnieszka Krakowiak

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

j. angielski

p. Jolanta Aleksandrowicz

p. Karol Bednarczyk

religia

p. Tereza Konysz

p. Joanna Gałan

KLASY IV-VIII

język polski

p. Małgorzata Mielcarz

p. Ewa Miszczak

p. Aurelia Cyboroń

historia

p. Agnieszka Krakowiak

język angielski

p. Jolanta Aleksandrowicz

p. Anna Millen

p. Beata Kurgan

p. Karol Bednarczyk

język niemiecki

p. Joanna Masiak

matematyka

p. Anna Sienica

p. Elżbieta Kłosowska

przyroda

p. Marzena Żak

p. Żaneta Betlińska

geografia

p. Marzena Żak

p. Anna Millen

biologia

p. Natalia Gmitrzuk

chemia

p. Natalia Gmitrzuk

fizyka

p. Beata Kurgan

muzyka

p. Michał Szczęsny

plastyka

p. Agnieszka Krakowiak

p. Grzegorz Krakowiak

technika

p. Grzegorz Krakowiak

informatyka

p. Beata Kurgan

p. Grzegorz Krakowiak

edukacja dla bezpieczeństwa

p. Michał Jarka

wiedza o społeczeństwie

p. Agnieszka Krakowiak

wychowanie fizyczne

p. Żaneta Betlińska

p. Karol Bednarczyk

p. Grzegorz Krakowiak

wychowanie do życia w rodzinie

p. Grażyna Pazura

religia

p. Joanna Gałan

p. Tereza Konysz

doradztwo zawodowe

p. Grażyna Pazura 

bibliotekarz

p. Gaja Dróbecka

ZESPÓŁ POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

pedagog

p. Agnieszka Orłowska

psycholog

 

logopeda

p. Aneta Manelska

socjoterapeuta

p. Katarzyna Michalak

pedagodzy specjalni

p .Małgorzata Gorczyńska

p. Paulina Puchniak