Wychowawcy świetlicy

  • Kleopatra Filczak
  • Elżbieta Kalisiak
  • Rafał Marcinkowski
  • Marta Miłkowska
  • Halina Pawlik – Skóra
  • Jolanta Rachowska
  • Anna Skop
  • Joanna Terlecka
  • Karolina Zagalska
  • Jadwiga Żukowska