Koncepcja i misja szkoły

Publiczna Szkoła Powszechna nr 163 w Warszawie swoją działalność jako placówka edukacyjna rozpoczęła 25 października 1945 r w budynku mieszkalnym przy Grochowskiej 131 . Piętnaście lat później, w dniu 19 listopada 1960 r. przeprowadziła się do nowego budynku, w którym pracuje do dziś na ul. Osieckiej. Od początku istnienia Szkoła stała się ważną częścią środowiska lokalnego. Oprócz zajęć dodatkowych dzieci miały możliwość rozwijać zainteresowania i aktywnie spędzać wolny czas. Dla dzieci potrzebujących dodatkowej opieki zorganizowano świetlicę szkolną. Istotnymi wydarzeniami w historii Szkoły były kontakty z uczelniami wyższymi, wdrażanie innowacji pedagogicznych, organizacja imprez o zasięgu lokalnym oraz działalność charytatywna. W dniu 13 czerwca 1992 r. Szkoła otrzymała imię Batalionu „Zośka”. Od tego czasu idee, które niesie patron: współpracy,  Szkoły stały się podstawą pracy wychowawczej w Naszej Szkole.

 Szkoła Podstawowa Nr 163 im. Batalionu „Zośka”  to przede wszystkim przestrzeń zorientowana na nauczanie uczniów, jak i przygotowanie ich do funkcjonowania i radzenia sobie w zglobalizowanym świecie. Dużą część dążeń i rozwiązań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych Szkoła Podstawowa Nr 163 przeznacza na procesy relacyjne wśród uczniów, umiejętność pracy w  grupie, otwartość na innych, rozwijanie pasji, zainteresowań, budowanie poczucia własnej wartości i sprawczości. Szkoła Podstawowa Nr 163 to miejsce kształtowania się osobowości uczniów, ich systemu wartości, rozwijania możliwości poznawczych, umiejętności krytycznego myślenia i zdobycia kompetencji społecznych i emocjonalnych, tak ważnych we współczesnym świecie. Nauka w Szkoła Podstawowej  Nr 163 w Warszawie obfituje w innowacje pedagogiczne, projekty i metody aktywizujące, przy wsparciu rozwiązań technologicznych.  Szkoła wspiera rodziców w procesie wychowania dzieci poprzez budowanie atmosfery wzajemnego zaufania i zachęcania rodziców do czynnego udziału w życiu Szkoły. Nauczyciele placówki to liderzy zrównoważonego rozwoju, animatorzy otoczenia , wykorzystujący w procesie  nowoczesne technologie, ale także umiejący wspierać dzieci w budowaniu przyjaznych i trwałych relacji społecznych.

 Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 163 są świadomi, jakimi istotnymi wartościami są wiara we własne możliwości, pomysłowość , entuzjazm, motywacja do ciągłego rozwoju z rozpoznaniem własnych talentów,  umieją  także doceniać jakość rozmaitych pomysłów, perspektyw i wartości oraz współpracować z osobami o różnym pochodzeniu kulturowym, innym światopoglądzie czy  odmiennym sposobie widzenia świata.

Bazę publicznej Szkoły Podstawowej nr 163 im. Batalionu „Zośka” stanowi budynek wraz otaczającym go terenem. Wszystkie sale są wyposażone w monitory interaktywne lub tablice multimedialne oraz w różnorodne i nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Uczniowie klas 1-3 mają osobną, nową pracownię komputerową (krzesła i ławki dostosowane do wzrostu ucznia w klasie 1-3. Szkoła dysponuje salą gimnastyczną, suchym basenem z kulkami, pomieszczeniami świetlicy( w tym interaktywnym dywanem) , stołówkę, „Podwórko Nivea”, salę zabaw z piłeczkami, salę ciszy, wyposażoną bibliotekę z czytelnią i kącikiem do czytania.

 Praca metodyczna w oddziałach 1-3 oparta jest na : metodzie sylabowej, odmiennej metodzie nauki czytania Ireny Majchrzak, glottodydaktyce, globalnym czytaniu, oswajaniu z czytelnictwem, edukacji przez), rozwijaniu logicznego myślenia (kodowanie, szachy, warcaby, gry np. planszowe), pracy metodą projektów, wdrażaniu elementów terapii ręki, gimnastyki palców, rozwijaniu pamięci długotrwałej i wielu innych aktywnych metod.

Nasza Szkoła jest miejscem rozwijania wielu  kompetencji , w tym matematycznych i humanistycznych. Stawiamy na rozwijanie u naszych uczniów umiejętności wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji. Zadania, które proponujemy uczniom prowokują do myślenia logicznego i rozwijają wyobraźnię przestrzenną naszych podopiecznych.

Ważne jest dla nas rozwijanie kompetencji językowych. Elementy języka angielskiego wprowadzamy również na innych przedmiotach, dbając o korelację między przedmiotami. Wdrażamy także uczniów do samorządności, poprzez działanie Małego Samorządu dla klas 1-3. W naszej szkole każdy uczeń ma możliwość odnoszenia sukcesu na miarę swoich możliwości, a wdrażane programy i projekty edukacyjne sprzyjają wzmocnieniu relacji między rówieśniczych, a także kultywują tradycję szkolną oraz postawy patriotyczne

W szkole panuje przyjazna i rodzinna atmosfera, dzięki, której każde z dzieci czuje się zauważone i docenione.-uczniowie objęci są opieką szkolnego pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, Uczniowie biorą udział w dodatkowych zajęciach prowadzonych zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznych. Świetlica dysponuje przestronnymi salami dobrze wyposażonymi w gry, zabawki, książki, sprzęt audiowizualny. Oferuje uczniom:

  • możliwość odpoczynku i swobodnej zabawy w gronie kolegów i koleżanek pod opieką wychowawców, w tym okazję do zabaw ruchowych na świeżym powietrzu;
  • pomoc w nauce i odrobieniu lekcji;
  • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, np. plastyczne, ceramiczne, origami, czytelnicze, grę w szachy, taneczne i sportowe;
  • udział w konkursach oraz imprezach i uroczystościach, np. andrzejkach, mikołajkach, walentynkach, powitaniu wiosny, Dniu Dziecka;
  • możliwość rozwijania umiejętności funkcjonowania w grupie, podejmowania działań na rzecz innych osób, rozwijania samodzielności i samorządności.

Wierzymy, że każdy uczeń ma ogromny potencjał. Naszym celem jest rozwijanie wiary we własne możliwości, pomysłowości, entuzjazmu i motywacji do ciągłego rozwoju. Uczymy rozpoznawać talenty i umiejętności, a także doceniać różnorodność pomysłów, perspektyw i wartości.

Szkoła Podstawowa nr 163 to miejsce, gdzie uczniowie uczą się współpracy z osobami o różnym pochodzeniu kulturowym, światopoglądzie czy sposobie widzenia świata. Kształtujemy postawy tolerancji i akceptacji, a także uczymy budowania relacji opartych na szacunku i zrozumieniu. Ważnym elementem naszej edukacji jest budowanie przyjaznych i trwałych relacji społecznych. Uczniowie uczą się współpracy, wzajemnego szacunku i komunikacji.

Szkoła Podstawowa nr 163 to miejsce, gdzie każdy uczeń może rozwinąć swoje skrzydła i z ufnością patrzeć w przyszłość.