Lato w Mieście 2017

Warszawski Program „Lato w Mieście” w 2017 roku w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Zapisy na wolne miejsca do Warszawskiego Programu
„Lato w Mieście 2018”

Zgodnie z harmonogramem Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2018” zapisy na wolne miejsca rozpoczynają się  21 czerwca 2018 roku od godziny 12.00.
Zapisy na wolne miejsca będą trwały przez cały okres trwania wakacji tj. do 31 sierpnia 2018 roku. Decyzja o przyjęciu podejmowana jest w szkole, która organizuje Warszawski Program „Lato w Mieście 2018”.

Rodzice / prawni opiekunowie, którzy wypełnili kartę kwalifikacyjną w  elektronicznym systemie zapisów – za pośrednictwem strony internetowej  https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl  – w terminie  od 17 maja 2018 roku do 29 maja 2018 roku,  ale nie dokonali  do 18 czerwca 2018 roku potwierdzenia woli uczestnictwa  w szkole do której uczeń został zakwalifikowany,  w celu ubiegania się o przyjęcie na wolne miejsca  do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2018” powinni:

 1. Zgłosić się do szkoły, która dysponuje wolnymi miejscami (informacje o wolnych miejscach w szkołach dostępne będą od 21 czerwca 2018 roku od godz. 12:00 na stronie internetowej: https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl);
 2. Po potwierdzeniu możliwości przyjęcia na wolne miejsce przez szkołę podać numer Pesel dziecka, na podstawie, którego zostanie wygenerowana karta kwalifikacyjna;
 3. Po wygenerowaniu karty kwalifikacyjnej przez szkołę rodzic / prawny opiekun składa podpis;
 4. Upoważniona do udzielania informacji osoba w szkole, przekazuje rodzicowi / prawnemu opiekunowi zasady dokonania opłaty za wyżywienie;
 5. Rodzic / prawny opiekun wnosi opłaty za posiłki oraz przynosi  do szkoły potwierdzenie dokonania ww.  opłaty  lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat (przekazanie potwierdzenia opłat lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat jest warunkiem przyjęcia do Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej).

Rodzice / prawni opiekunowie, którzy w terminie od 17 maja 2018 roku do 29 maja 2018 roku w elektronicznym systemie zapisów (https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl) nie wypełnili karty kwalifikacyjnej, w celu ubiegania się o przyjęcie na wolne miejsca do Warszawskiego Programu   „Lato w Mieście 2018” powinni:

 1. Zgłosić się do szkoły, która dysponuje wolnymi miejscami (informacje o wolnych miejscach w szkołach dostępne będą od 21 czerwca 2018 roku od godz. 12:00   na stronie internetowej: https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl);
 2. Po potwierdzeniu możliwości przyjęcia na wolne miejsce, przez szkołę, upoważniony pracownik w szkole, wprowadza dane o dziecku do elektronicznego systemu zgłoszeń;
 3. Po wprowadzeniu niezbędnych danych osoba wypełniająca generuje wersję papierową karty, na której rodzic / prawny opiekun składa podpis;
 4. Upoważniona do udzielania informacji osoba w szkole, przekazuje rodzicowi / prawnemu opiekunowi zasady dokonania opłaty za wyżywienie;
 5. Rodzic / prawny opiekun wnosi opłaty za posiłki oraz przynosi do szkoły potwierdzenie dokonania ww. opłaty lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat (przekazanie potwierdzenia opłat lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat jest warunkiem przyjęcia do Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej).

Nie masz pomysłu na wakacje? Zostajesz w domu i chciałbyś aktywnie spędzić wolny czas? Od 26 czerwca do 31 sierpnia 2017 roku rusza na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Program „Lato w Mieście” w 2017 roku.
To kolejna edycja programu oferującego wypoczynek dzieciom i młodzieży w czasie wakacji. W tym roku, w 22 placówkach (8 wakacyjnych placówkach edukacyjnych oraz 14 wakacyjnych placówkach specjalistycznych), w tym w 4 obiektach OSiR, dzieci i młodzież będą miały zorganizowane liczne atrakcje.
Dla uczestników tegorocznego Programu „Lato w Mieście” Dzielnica przygotowała bogaty program  edukacyjno-wychowawczy złożony z zajęć sportowo-rekreacyjnych, plastycznych, muzycznych. Przewidziano wyjścia do kina, muzeów, ZOO, Centrum Nauki Kopernik, gry i zabawy, dyskoteki.

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe zaprasza na dwie Pływalnie „Wodnik” i „Szuwarek” oraz dwie Hale Sportowe „Saska” i „Siennicka”. Wakacyjne placówki specjalistyczne takie jak: Dom Kultury Orion, Klub Kultury Gocław przeprowadzą ciekawe warsztaty: taneczne, sportowe, artystyczne, ceramiczne, literackie, Dział Komputeryzacji i Edukacji Informatycznej poprowadzi komputerowe zajęcia edukacyjne, Ognisko TKKF Olszynka Grochowska warsztaty tenisa ziemnego z podziałem na grupy wiekowe i stopień zaawansowania, zaś  Klub Karate Tradycyjnego zapozna z podstawami karate tradycyjnego.

Karty uczestnika programu „Lato w Mieście” w 2017 roku będą przyjmowane w szkołach organizujących program „Lato w Mieście” w 2017 roku w okresie od 15 maja 2017 roku do 9 czerwca  2017 roku.

Korzystanie z posiłków w ramach Warszawskiego Programu „Lato w Mieście” jest odpłatne.

Opłaty za posiłki są przyjmowane od 15 maja 2017 roku –  na konto  szkoły realizującej ww. program.  

Opłata za posiłki wynosi 7 zł dziennie i obejmuje dwa posiłki w tym jeden ciepły np.: II śniadanie oraz obiad dwudaniowy lub obiad dwudaniowy oraz podwieczorek.
Z opłat za posiłki zwolnione mogą być tylko dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych posiłków w ciągu roku szkolnego (na mocy decyzji Dyrektora szkoły lub decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej), po przedstawieniu zaświadczenia z macierzystej szkoły, że uczeń w ciągu roku szkolnego 2016/2017 korzysta bezpłatnie (lub częściowo odpłatnie) z obiadów szkolnych.


Wykaz wakacyjnych placówek edukacyjnych w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

 

w okresie od 26.06.2017 r. do 14.07.2017 r.

 1. Szkoła Podstawowa nr 255, ul. Kamionkowska 36/44 (link)

 

w okresie od 26.06.2017 r. do 28.07.2017 r.

 1. Szkoła Podstawowa nr 141, ul. Szaserów 117 (link)
 2. Szkoła Podstawowa nr 185, ul. Bora Komorowskiego 31 (link)
 3. Zespół Szkół nr 84, ul. Zwycięzców 44 (link)

 

w okresie od 31.07.2017 r. do 31.08.2017 r.

 1. Szkoła Podstawowa nr 60, ul. Zbaraska 3 (link)
 2. Szkoła Podstawowa nr 72 ul. M. Paca 44 (link)
 3. Szkoła Podstawowa nr 143, Al. Stanów Zjednoczonych 27 (link)

 

w okresie od 07.08.2017 r. do 31.08.2017 r.

 1. Gimnazjum nr 27 z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Abrahama 10 (link)

 


Wykaz wakacyjnych zajęć specjalistycznych w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

 

 1. Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1, ul. Kwatery Głównej 11
 2. Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2, ul. A. Nobla 18/26
 3. Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3, ul. J. Dwernickiego 29A
 4. Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4, ul. M. Pawlikowskiego 3
 5. Filia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 2 , ul. Warszawska 21, 05-130 Zegrze Południowe
 6. Dział Komputeryzacji i Edukacji Informatycznej, ul. Meissnera 5
 7. Dom Kultury „Orion”, ul. Egipska 7
 8. TKKF Olszynka Grochowska, ul. Osowska 15
 9. Akademia Karate Tradycyjnego, ul. Osowska 82
 10. Klub Kultury Gocław, ul. Abrahama 10
 11. Pływalnia „Wodnik”, ul. Abrahama 10
 12. Pływalnia „Szuwarek”, ul. Kwatery Głównej 13
 13. Hala Sportowa „Saska”, ul. Angorska 2
 14. Hala Sportowa „Siennicka”, ul. Siennicka 40